Kraken

Alamin kung paano mag-trade ng futures

Ang mga instructional video na ito ay tuturuan ka ng mga batayan ng pag-te-trade sa futures.

Mga Futures trading instruction para sa mga baguhan

Alamin ang lahat ng mga panimulang estratehiya ng crypto-futures trading at kung papano mo silang magawang ipatupad  sa Kraken Futures platform. 

Order Book, Limit Order, Market Order

Order Book, Limit Order, Market Order

Ang order book ay listahan ng mga buy and sell order para sa particular asset. Sa market order, na-e-execute agad ang trade, habang sa Limit order naman, ang trade ay na-e--execute sa specific na presyo. 

Margin and Leverage: Introduction

Margin and Leverage: Introduction

Ang margin ay ang mga pondong inilaan mo para gamitin sa pagte-trade. Ang margin ay palaging nakabatay sa asset na iyong ipinagpapalit. Ang notional position size ay ang kabuuang position size (long o short). Margin x Leverage = Notional position size.

Margin & Leverage: Changes in Price

Margin at Leverage: Mga Pagbabago sa Presyo

Trading with leverage will magnify your trading gains and losses. As your position gains profit, your margin will increase, and your leverage will drop. As your position makes a loss, your margin will decrease, and your leverage will increase.

Site Tour

Site Tour

Halina't lakbayin ang Kraken Futures platform at alamin kung paano mag-trade gamit ang cryptocurrency futures.

Mark Price & Index Price

Mark Price at Index Price

Kapag ikaw ay nag-trade ng futures, ito ay palaging mayroong Index Price. Kinakatawan nito ang ‘fair’ spot price ng asset. Sa pangkalahatan, ang mark price ay ang mid-price ng kontrata. Matuto ng higit pa dito.

Liquidations, Initial Margin and Maintenance Margin

Mga Liquidation, Initial Margin, at Maintenance Margin

Hindi tulad ng mga tradisyonal na market, hindi lalampas sa iyong mga deposito ang iyong pagkalugi kapag nag-trade ka sa Kraken Futures. Alamin ang lahat tungkol sa initial margin, maintenance margin at mga liquidation dito.

Funding Rate (Perpetual Contracts / PERPS)

Funding Rate (Perpetual Contracts / PERPS)

Ang funding rate ay hindi isang fee na sinisingil ng Kraken. Ito ay maliit na halaga na binayaran ng isang panig ng contract papunta sa kabila, upang hikayatin ang presyo ng futures contract na naaayon sa spot Index Price. Minsan magbabayad ka ng funding rate at kung minsan naman ay tatanggap ka ng kabayaran ng funding rate.

Basis (Fixed Maturity Contracts)

Basis (Fixed Maturity Contracts)

Ang batayan ay nasa pagitan ng current spot na presyo ng Bitcoin at ang futures contract na presyo. Kung ikaw ay nagte-trade ng fixed maturity contracts, dapat mong bigyang pansin ang batayan, dahil makakaapekto ito sa iyong PnL.

Market Details: Volume, Open Interest, Maturities

Mga Market Detail: Volume, Open Interest, mga Maturity

Ang volume ay ang notional size na nai-trade sa contract na iyon sa sumunod na 24 oras. Ang Open Interest ay ang kabuuang notional size ng mga open position sa anumang oras. Ang maturity ay kung kailan mag-e-expire ang fixed maturity contract. Dagdagan ang nalalaman.

Advanced Order Types: Conditional Orders

Mga Advanced na Order Type: Mga Conditional Order

Conditional orders allow you to set trigger prices and actions, and can be a valuable tool for certain strategies. We strongly recommend you practice with conditional orders on our demo site before using them in live trading.

Order Options: Reduce Only, Maker Only, Leverage Limiter

Mga Pagpipiliang Order: Reduce Only, Maker Only, Leverage Limiter

Ang Reduce Only option ay nangangahulugan na ang trade ay magbabawas lamang ng iyong exposure. Hindi ito idadagdag sa umiiral na position. Ang Maker Only option ay nangangahulugan na ang iyong limit order ay ma-block kung ito ay mag-cross ng spread. Ang Leverage Limiter ay pinapayagan ka na magset ng maximum leverage para sa iyong entry position. 

Example Trade: Lock in the Fiat Value of Crypto

Halimbawang Trade: I-lock ang Fiat Value ng Crypto

Maaari mong mai-lock ang fiat value sa pamamagitan ng pag-short sa halaga ng iyong futures wallet ng 1x.