Kraken

Alamin kung paano mag-trade ng futures

These instructional videos will teach you the fundamentals of futures trading

Mga Futures trading instruction para sa mga baguhan

Alamin ang lahat ng mga panimulang estratehiya ng crypto-futures trading at kung papano mo silang magawang ipatupad  sa Kraken Futures platform. 

Order Book, Limit Order, Market Order

Order Book, Limit Order, Market Order

Ang order book ay listahan ng mga buy and sell order para sa particular asset. Sa market order, na-e-execute agad ang trade, habang sa Limit order naman, ang trade ay na-e--execute sa specific na presyo. 

Margin and Leverage: Introduction

Margin and Leverage: Introduction

Ang margin ay ang mga pondong inilaan mo para gamitin sa pagte-trade. Ang margin ay palaging nakabatay sa asset na iyong ipinagpapalit. Ang notional position size ay ang kabuuang position size (long o short). Margin x Leverage = Notional position size.

Margin & Leverage: Changes in Price

Margin at Leverage: Mga Pagbabago sa Presyo

Trading with leverage will magnify your trading gains and losses. As your position gains profit, your margin will increase, and your leverage will drop. As your position makes a loss, your margin will decrease, and your leverage will increase.

Site Tour

Site Tour

Take a tour of the Kraken Futures platform and learn how to get up and running trading cryptocurrency futures.

Mark Price & Index Price

Mark Price at Index Price

When you trade futures, there will always be an Index Price. It represents the ‘fair’ spot price of the asset. Generally speaking, the mark price is the mid-price of the contract. Learn more here.

Liquidations, Initial Margin and Maintenance Margin

Mga Liquidation, Initial Margin, at Maintenance Margin

Hindi tulad ng mga tradisyonal na market, hindi lalampas sa iyong mga deposito ang iyong pagkalugi kapag nag-trade ka sa Kraken Futures. Alamin ang lahat tungkol sa initial margin, maintenance margin at mga liquidation dito.

Funding Rate (Perpetual Contracts / PERPS)

Funding Rate (Perpetual Contracts / PERPS)

Ang funding rate ay hindi isang fee na sinisingil ng Kraken. Ito ay maliit na halaga na binayaran ng isang panig ng contract papunta sa kabila, upang hikayatin ang presyo ng futures contract na naaayon sa spot Index Price. Minsan magbabayad ka ng funding rate at kung minsan naman ay tatanggap ka ng kabayaran ng funding rate.

Basis (Fixed Maturity Contracts)

Basis (Fixed Maturity Contracts)

Ang batayan ay nasa pagitan ng current spot na presyo ng Bitcoin at ang futures contract na presyo. Kung ikaw ay nagte-trade ng fixed maturity contracts, dapat mong bigyang pansin ang batayan, dahil makakaapekto ito sa iyong PnL.

Market Details: Volume, Open Interest, Maturities

Mga Market Detail: Volume, Open Interest, mga Maturity

Volume is the notional size traded in that contract in the trailing 24 hour period. Open Interest is the total notional size of open positions at any time. Maturity is when the fixed maturity contract expires. Learn more.

Advanced Order Types: Conditional Orders

Mga Advanced na Order Type: Mga Conditional Order

Conditional orders allow you to set trigger prices and actions, and can be a valuable tool for certain strategies. We strongly recommend you practice with conditional orders on our demo site before using them in live trading.

Order Options: Reduce Only, Maker Only, Leverage Limiter

Mga Pagpipiliang Order: Reduce Only, Maker Only, Leverage Limiter

The Reduce Only option means a trade will only ever reduce your exposure; it will not add to an existing position. The Maker Only option means your limit order will be blocked if it would cross the spread. The Leverage Limiter allows you to set the maximum leverage your position would have on entry. 

Example Trade: Lock in the Fiat Value of Crypto

Example Trade: Lock in the Fiat Value of Crypto

Maaari mong mai-lock ang fiat value sa pamamagitan ng pag-short sa halaga ng iyong futures wallet ng 1x.