Kraken
bfc

Ano ang Bifrost? (BNC)

Ang Beginner's Guide sa Bitfrost BNC


Ang Bifrost ay isang proyekto na binuo sa Kusama na nagpapahintulot sa mga user na makilahok sa decentralized finance (DeFi) applications habang kumikita ng mga staking reward sa kanilang cryptocurrency.

Ang cryptocurrency staking ay pinapayagan ang mga user na i-lock ang kanilang token sa mga smart contract upang kumita ng mga staking reward. Subalit, isa sa mga pangunahing limitasyon kasama ng tradisyonal na staking ay ung mga naglock ng kanilang cryptocurrency ay hindi ma-access ang kanilang mga pondo para makilahok sa iba't-ibang DeFi activities. 

Ang Bifrost team ay naghahangad na matanggal ang partikular na blocker sa pamamagitan ng pagpapakilala ng liquid staking, isang konsepto na pinapayagan ang mga user na magstake ng kahit anong cryptocurrency gamit ang Bifrost platform, tulad ng DOT o ETH, at tumanggap ng token na pantay ang halaga (vDOT o vETH) sa exchange. 

Ang mga vTokens pagkatapos ay papayagan kahit sino na ma-access ang DeFi sa Kusama nang hindi kailangang magbigay ng higit sa isang maliit na halaga ng kanilang mga staking reward. 

Ang token ng Bifrost na BNC ay inaasahang mai-airdrop sa mga miymbro ng kumunidad na gumagamit ng kanilang KSM, ang cryptocurrency ng Kusama. Upang bumoto para sa application upang gumana bilang isang parachain sa Kusama sa prosesong tinatawag na Parachain Auction.

what is bifrost bnc

bfc

Bifrost BNC Network Design

Ang Bifrost parachain ay dinesenyo upang kumilos bilang isang karagdagang layer sa pagitan ng Relay Chain ng Kusama at ang application layer sa loob ng Kusama network. 

Ang mga kalahok ay maaaring magpadala ng kanilang mga proof of stake (PoS) cryptocurrency (tulad ng ETH, KSM o ADA) sa Bifrost protocol at i-convert ang mga ito sa naaayon na vToken (vETH, vKSM o vADA) upang kumita ng mga staking reward. 

Ang mga vToken ay nagbibigay sa mga kalahok ng liquidity na kailangan nila upang makalahok sa Bifrost DeFi ecosystem. Halimbawa,  sa mga nagmamay-ari ng mga vToken ay maaaring gumamit ng vTokenSwap, isang automated market maker (AMM) trading pool na pinapayagan na magtrade sa pagitan ng 64 pairs sa isang single pool ng 8 currency.

Tandaan, ang mga vToken holder ay maaaring gumamit ang mga ito upang ma-access ang ibang DeFi applications sa parachain na binuo sa Kusama network.

bfc

​​​​​​​BNC Token Launch & Issuance


The Kusama network is built to operate two types of blockchains:

  • Relay Chain – Kusama’s main blockchain that provides the network’s main security and is where transactions are finalized and settled

 

  • Parachains – Custom blockchains that leverage Kusama’s relay chain security and access one of its limited parachain slots

 

Bifrost is one of the first projects to bid for a parachain slot in the Kusama network through a parachain auction.

 

During a parachain auction, Kusama holders can bond their KSM in support of the project they believe should receive a parachain slot. At the end of a determined period of time, the project with the most KSM committed to their campaign generally wins access to a parachain slot, allowing them to operate on Kusama’s network for a 6-48 week period.  

 

The Bifrost team will crowdsource support for its parachain auction bid by accepting community contributions. If Bifrost wins an auction, supporters are expected to receive Bifrost’s BNC token.

Of note, if Bifrost fails to win a parachain slot, the KSM committed to their bid by community participants will be returned at the end of Bifrost’s auction campaign. If Bifrost wins an auction, the bonded KSM will be returned to participants when Bifrost’s access to the parachain slot expires.

For more information on Kusama parachain auctions, visit our Parachain Auctions page which covers the topic in more depth. 

bfc

Bifrost BNC Tokenomics

The BNC token plays a key role in maintaining and operating the Bifrost network and can be used for: 

  • Transaction fees – These fees are collected for transfers, transactions and staking actions done on the Bifrost network and held in a treasury to support network development. 
  • Collateral – Participating nodes stake BNC to ensure good behavior. Collateral will be increased or decreased based on node performance. 
  • Governance – BNC holders gain the ability to propose and/or vote on network upgrades, with each vote being proportional to the amount of BNC cryptocurrency they hold

 

Like many other cryptocurrencies, the total supply of BNC is limited to 80 million BNC tokens, roughly 2 percent of which will be allocated to those who participate in the Kusama parachain auction.

Simulan ang pagbili ng Cryptocurrency


Magsimulang bumili at mag-trade ng crypto sa Kraken ngayon din!

 

Disclaimer:  The above information is provided to you for your convenience and for illustrative purposes only. It is based on information provided by third parties, may not be accurate and is subject to change. Kraken does not guarantee, and does not assume any responsibility for, the acts or omissions of BIFROST (“Candidate”), the performance of their products or services, or the performance of the KUSAMA network. Kraken does not recommend that you support, and does not endorse, Candidate or any other Parachain Slot Auction participant, or Parachain Slot Auctions in general. See our Terms of Service for more information.