Kraken

Ano ang Compound? (COMP)

Ang Beginner's Guide


Compound is a software running on Ethereum that aims to incentivize a distributed network of computers to operate a traditional money market.

One of an emerging number of decentralized finance (DeFi) protocols, Compound uses multiple crypto assets to provide this service, enabling the lending and borrowing required without a financial intermediary like a bank. 

Put simply, Compound allows users to deposit cryptocurrency into lending pools for access by borrowers. Lenders then earn interest on the assets they deposit. 

Once a deposit is made, Compound awards a new cryptocurrency called a cToken (which represents the deposit) to the lender. Examples of cTokens include cETH, cBAT and cDAI.

Each cToken can be transferred or traded without restriction, but it is only redeemable for the cryptocurrency initially locked in the protocol. This entire process is automatic and handled by the Compound code, meaning lenders can withdraw deposits at any time.

To incentivize this activity, Compound uses another cryptocurrency native to its service, called COMP. Every time a user interacts with a Compound market (by borrowing, withdrawing or repaying the asset), they are rewarded with additional COMP tokens.

While complex, the model has so far proved adept at attracting users and encouraging other DeFi cryptocurrencies to adopt its model. As of 2020, over $500 million in assets were locked in the Compound protocol, according to the data site DeFi Pulse.

What is compound comp


Who created Compound?

Ang Compound ay itinatag ng mga negsyante na sina Robert Leshner at Geoffrey Hayes, na nagmamay-ari ng dating firm na Britches, pinagsamang imbentaryo mula sa local na mga tindahan na ibebenta sa PostMates, 

Sa 2018 Compound nakapag-raise ng $8.2 milyon sa pag-fund mula sa mga kilalang capital firm na Andreessen Horowitz at Bain Capital Ventures, ang venture-capital na sangay ng consulting firm na Bain.

Ang Compound ay nag-raise ng karagdagang $25 milyon noong 2019 mula sa mga parehas na namumuhunan kasama ang mga bagong kalahok tulad ng Paradigm Capital, isang fund na inumpisahan ng co-founder ng Coinbase. 

Isang bahagi ng kabuuang supply ng COMP cryptocurrency ay unang ipinamahagisa mga namumuhunan sa kumpanya at mga empleyado. 

How does Compound work?


Compound connects lenders and borrowers using a combination of smart contracts running on Ethereum and incentives paid in cryptocurrency. 

The two main users of the platform include: 

  • Lenders – Anyone wishing to lend a cryptocurrency on Compound can send their tokens to an Ethereum address controlled by Compound to earn interest.
  • Borrowers – Anyone who posts collateral on Compound in the form of a cryptocurrency. They are allowed to borrow cryptocurrencies supported by Compound at a percentage of the posted value. 

Compound rewards lenders with COMP tokens based on the amount of cTokens held in their wallet based on a varying interest rate dependent on the available supply of that asset. The more liquidity in a market, the lower the interest rate. 

Users who lend assets to the protocol, can take out a loan in any other cryptocurrency that Compound offers, up to the amount of collateral posted.

Importantly, borrowers can get liquidated if the asset they borrow increases in value and becomes more valuable than the posted collateral. 
 


Why does COMP have value?

Upang ipamahagi ang pagpapatakbo nito, ang Compound ay naka-program upang magbigay ng reward sa mga gumagamit kasama ang mga COMP token.

Kahit sinong nagmamay-ari ng COMP token ay maaaring makilahok sa mga desisyon na nakakapekto sa software, pagboto sa mga proposal para sa mga panuntunan na namamahala sa paggamit ng platform

Ang isang COMP holder ay maaaring magtalaga ng kanilang karapatang bumoto sa ibang tao na bumoto sa kanilang ngalan. Ibig sabihin nito, ang sino man na hindi humahawak ng COMP — tulad ng isang ligal na eksperto — ay maaaring hilingin na bumoto sa ngalan ng COMP holder kapag lumitaw ang isang partikular na isyu. 

Tala para sa mga namumuhunan ay ang mga bagong COMP token ay inisyu ng network bawat araw. Hanggang sa 2020, ang ibang 2,880 COMP token ay ibinibigay araw-araw sa mga nagpapahiram at mga humihiram, ibig sabihin kahit sino na gumagamit ng Compound ay maaaring kumita ng mga COMP token, proporsyonal sa halaga ng protokol. 


Bakit ka gagamit ng COMP?

Compound may be of interest to anyone who wants to earn additional income by lending or borrowing cryptocurrency. 

Further, users have a built-in incentive to hold the token, as anyone who owns COMP can make decisions on the future platform. This includes being able to vote on Compound’s interest rates and other important choices that may impact their revenues or profitability. 

Investors may further find COMP of interest should they want to gain exposure to emerging DeFi coins that offer exposure to the protocol’s cash flow.

Simulan ang pagbili ng Compound


Ngayon ay handa ka nang gawin ang susunod na hakbang at bumili ng ilang COMP!