Kraken

Ano ang Decentraland? (MANA)

Ang Beginner's Guide


Decentraland is a software running on Ethereum that seeks to incentivize a global network of users to operate a shared virtual world.

Decentraland users can buy and sell digital real estate, while exploring, interacting and playing games within this virtual world. Over time, the platform has evolved to implement interactive apps, in-world payments and peer-to-peer communication for users. 

Two different types of tokens govern operations in Decentraland.

These are:

  • LAND – A non-fungible token (NFT) used to define the ownership of land parcels representing digital real estate. 
  • MANA – A cryptocurrency that facilitates purchases of LAND, as well as virtual goods and services used in Decentraland.

Changes to the Decentraland software are enacted through a collection of blockchain-based smart contacts,  which allow participants who own MANA to vote on policy updates, land auctions and subsidies for new developments. 

For new releases and to follow its regular updates, be sure to bookmark Decentraland's blog.

What is decentraland mana


Sino gumawa ng Decentraland?

Ang Decentraland Foundation, ang samahan sa likod ng pagbuo ng Decentraland software, ay itinatag nina Esteban Ordano at Ariel Meilich noong 2015.

Ang grupo ng Decentraland ay nagpatakbo ng isang Initial Coin Offering (ICO) noong 2017 at nakapag-ipon ng 86,206 ether (nasa mga $26 milyon nung panahon na iyon) upang pondohan ang mga operasyon sa hinaharap.Ang Foundation, na nagpapanatili ng 20% ng paunang token supply, ay nagtataglay ng mga intellectual property rights at nagpapanatili ng website ng Decentraland.

Bago ilunsad ang platform nito, naglunsad ang Decentraland ng isang decentralized autonomous organization (DAO) upang ibaling ang pamamahala ng proyekto sa mga user nito. Dagdag pa dito, ang pangkat na nagtatagay sinasabing ang private key na nagkokontrol sa smart contract ng Decentraland ay nasira.

Paano gumagana ang Decentraland?


The Decentraland application is built to track real estate parcels defined by LAND tokens. 

The software leverages the Ethereum blockchain to track ownership of this digital land, and it requires users to hold its MANA token within an Ethereum wallet to engage with its ecosystem. 

Further, developers are free to innovate within Decentraland’s platform by designing the animation and interactions experienced on their virtual real estate.

Architecture

Decentraland has many layered components built using Ethereum smart contracts.

The consensus layer maintains a ledger that tracks the ownership of land parcels. Each parcel of LAND has a unique coordinate in the virtual world, an owner and a reference to a description file representing the content within the parcel.

The content layer controls what happens within each parcel, and includes various files required to render them:

  • Content Files – referencing all static audio and visuals
  • Script Files – defining the placement and behavior of the referenced content
  • Interaction Definition – peer-to-peer interactions such as gesturing, voice chat, and messaging.

Finally, the real-time layer facilitates social interactions within Decentraland through user avatars, including voice chat and messaging.

Marketplace and Builder

Outside of the gaming environment, the Decentraland team has released a marketplace along with a drag-and-drop editor users can access to build scenes.

The marketplace enables participants to manage and exchange LAND tokens, priced in MANA. Owners can use the marketplace to transact or transfer parcels and other in-game items such as wearables and unique names. 

Of note, all transactions are settled between Ethereum wallets, and therefore are verified by Ethereum’s network and logged on its blockchain.

Decentraland’s builder tools authorize owners to curate a unique experience within their LAND parcels. Interactive scenes are designed through its editing tool, where developers can access customization libraries and payment implementations. 
 

 


Bakit may halaga ang MANA?

Ang MANA ay may mahalagang papel sa virtual world ng Decentraland at maaaring magamit para sa mga transaksyon sa loob ng ecosystem at upang makalahok rin sa pamamahala ng software nito.

Halimbawa, ang pagmamay-ari ng MANA ay nagpapahintulot din sa mga user na makipag-ugnayan sa platform sa pamamagitan ng pagpapasadya ng kanilang mga avatar, pakikipag-ugnayan sa iba pang mga user at tuklasin ang metaverse nito. 

Dagdag dito, ang pagmamay-ari ng MANA ay nagbibigay sa mga user ng abilidad na bumoto sa sa mga pag-update sa patakaran, mga LAND auction at subsidies upang mapabuti ang platform. 

Kapag ang LAND ay na-auction, ang mga MANA token na ginagamit upang bumili ng mga parcel ay nagiging "burned", o natatanggal sa sirkulasyon, at ginagawa ang supply ng MANA na maging deflationary. Maaari itong magbigay ng pressure sa token value habang lumalaki ang platform sa mga bagong user.


Bakit kailangan gamitin ang MANA?

Users may find Decentraland appealing as a customizable and shared virtual reality space.

The Decentraland ecosystem may also be interesting for gamers seeking to earn in-game currency that has monetary value, which could be exchanged for real-life goods and services. 

Investors may seek to add MANA to their portfolio should they believe in the future of virtual reality and its ability to connect users all over the world. 

Simulan ang pagbili ng Decentraland


Now you're ready to take the next step and buy some MANA!