Kraken
kar

Ano ang Karura? (KAR)

Ang Gabay para sa Baguhan sa KAR


Nilikha ng Acala Foundation ang Karura noong Setyembre 2019 upang maging isang Decentralized Finance (DeFi) hub and stablecoin platform para sa Kusama network. Karura ay inilaan upang gumana sa Kusama bilang isang parachain.

Kung hindi ka pamilyar, parachains sa mga custom na blockchain na nagpapakain sa pangunahing blockchain at puso ng Kusama network, na tinatawag na Relay Chain. Ang Relay Chain ay may pananagutan para sa ibinahaging seguridad, pinagkasunduan at mga pag-aayos ng transaksyon ng Kusama. Sa pamamagitan ng pagsasama sa Relay Chain, ang mga parachain ay nakikinabang sa mga pangunahing tampok ng Relay Chain. 

Pinili ng team na ilunsad ang Karura (KAR) sa Kusama para makapagbigay ng mga produkto ng DeFi sa komunidad nito at ilalabas din ang Acala platform, isang katulad na hub para sa Polkadot, sa taong 2021. 

Ang katutubong cryptocurrency ng Karura, ang KAR, ay inaasahang mai-airdrop sa mga miyembro ng komunidad na gumagamit ng kanilang KSM, ang cryptocurrency ng Kusama, upang bumoto para sa parachain na maging live sa Kusama sa isang proseso na tinatawag na Parachain Auction.

what is karura kar

kar

Disenyo ng Karura Network

Karura is designed to operate as a DeFi hub on Kusama, with the intent to allow developers to create financial applications for its users. Karura is both a layer-1 blockchain platform, in addition to a suite of DeFi applications built on the Karura blockchain.

Karura is expected to host several different functions on its platform: 

  • Crypto Collateralized Stablecoins – Users can stake KSM in order to receive Karura Dollars (kUSD), which maintain a stable 1:1 value with the U.S. dollar.
  • Decentralized Exchange – An automated market maker exchange (AMM) that works similarly to Uniswap, Balancer, or Curve.
  • Liquid Staking – Users can stake KSM on Karura and receive LKSM tokens, using the staked crypto in other trading or investing opportunities.
  • EVM compatible blockchain  – Allows Ethereum decentralized applications (dApps) to run on Karura. 

kar

Paglunsad at pagpapalabas ng Karura KAR


Currently, it's estimated that only 100 projects can build on the Kusama network and leverage its Relay Chain’s security by accessing what Kusama calls a parachain slot. This number is flexible and subject to change by governance vote over time.  

Access to Kusama parachain slots is provided to projects for fixed periods of 6-48 weeks, with each project needing to go through an auction to win access to one of the 100 slots. In any given auction, teams can bid on up to 8 6-week slots.

During a parachain auction, Kusama holders can bond their KSM in support of the project that they believe should receive a parachain slot. At the end of a determined period of time, the project with the most KSM committed to their campaign generally wins access to a parachain slot, allowing them to operate as a parachain on Kusama’s network for a 6-48 week period.  

The Karura team will crowdsource support for its parachain auction bid by accepting community contributions. If Karura wins an auction, supporters are expected to receive Karura’s KAR tokens.

Of note, if Karura fails to win a parachain slot, the KSM committed to their bid by community participants can be returned at the end of Karura’s auction campaign. If Karura wins an auction, the bonded KSM will be returned to participants when Karura’s access to the parachain slot expires .

For more information on Kusama parachain auctions, visit our Parachain Auctions page which covers the topic in more depth. 

kar

KAR Monetary Policy

Inaasahan ang KAR na ma-airdrop sa mga nag-bond ng KSM sa proyekto habang may parachain auction sa tinatawag nilang “paradrop.” Ang pangkalahatang supply at pamamahagi ng mga token ng KAR, pati na rin ang mga detalye ng paradrop, ay hindi maaaring malaman ng may katiyakan at maaaring magbago. Sumangguni sa iyong Kraken account para sa pinakabagong tinatayang mga rate. 

karura kar parachain auction instructions
Tingnan ang Infographic
karura kar parachain auction guide

Simulan ang pagbili ng Cryptocurrency


Magsimulang bumili at mag-trade ng crypto sa Kraken ngayon!

 

Disclaimer:  The above information is provided to you for your convenience and for illustrative purposes only. It is based on information provided by third parties, may not be accurate and is subject to change. Kraken does not guarantee, and does not assume any responsibility for, the acts or omissions of Karura (“Candidate”), the performance of their products or services, or the performance of the Kusama network. Kraken does not recommend that you support, and does not endorse, Candidate or any other Parachain Slot Auction participant, or Parachain Slot Auctions in general. See our Terms of Service for more information.