Kraken

Ano ang Serum? (SRM)

SRM Explained


Ang Serum ay isang centralized exchange software na binuo sa Solana kung saan ang mga cryptocurrency ay maaaring bilihin at ibenta ng mga trader. 

Kung ikaw ay hindi pamilyar, ang Solana ay isang blockchain platform na layuning pataasin ang user scalability sa pamamagitan ng mabilis na oras ng pag-ayos ng transaksyon. Sa pamamagitan ng pagdeploy sa Solana, ang Serum ay maaaring ganap na makinabang mula sa bilis at pagiging epekibo ng gastos ng mga traskasyon na naayos sa blockchain.  

Pangunahin sa disenyo ng Serum ay ang decentralized orderbook na pinapatakbo ng mga smart contract na naglalayon na iparehas ang tradisyonal na exchange sa pamamagitan ng pag-match ng mga buyer at seller. Nagbibigay ito sa mga kalahok ng kakayahang umangkop sa pricing at order size kapag nag sumite sila ng mga order sa Serum, nagbibigay sa kanila ng buong kontrol sa kanilang pagte-trade.

Sa ganitong paraan, Ang Serum ay inilaan upang gumana a bagong uri ng decentralized exchange na balak magkaribal ang mga nabuo gamit ang automated market maker (AMM) tulad ng Uniswap, Sushi at Bancor

Sa karagdagan, ang Serum ay nagbibigay ng cross-chain support, ibig sabihin nito ang mga trader ay maaaring mag trade ng mga token na binuo sa ibang platform tulad ng Ethereum o Polkadot. Ang umiiral na decentralized finance (DeFi) na mga proyekto ay maaari rin ma-access ang mga feature at liquidity ng Serum ng hindi alintana kung aling blockchain ang mga ito binuo.  

Ang utility token ng Serum, SRM, ay nagbibigay-daan sa mga holder na matanggap ng hanggang sa 50 porsyento na diskwento sa kanilang mga trade bayarin at ang mga staker ay mkakaboto at makikilahok sa governance mechanism ng platform.

Sa mga nagnanais na manatiling konektado sa currency development ng Serum ay maaaring i-bookmark itong blog para sa mga up-to-date na mga detalye.

what is serum srm


Sino gumawa ng Serum (SRM)?

Alameda Research, along with the FTX exchange, created Serum in 2020 and chose to build it on Solana. 

Sam Bankman-Fried, the founder of FTX and Serum, chose to build the decentralized exchange on Solana due to it allowing faster and cheaper transactions compared to other blockchains. 

How Does Serum Work?


Serum’s network and design is meant to facilitate transactions in a way that feels similar to that of traditional exchanges.

By being integrated within the Solana network, Serum benefits from the speed and cost effectiveness of transactions, and allows for them to be settled on its blockchain. Order Books

In traditional exchanges, order books refer to a list of buy and sell orders organized by price levels and maintained by a central entity. Serum’s decentralized exchange aims to automate this process on chain by matching sellers and buyers based on their orders.

Unlike automated market making, where traders buy and sell cryptocurrencies from liquidity pools, Serum gives their participants full control over their orders. This gives them the ability to choose the price that they wish to buy and sell their assets and the ability to pick any order size they desire. 

Like in any exchange, there is a fee associated with each trade, denominated in SRM. Serum aims to have all net fees go into a buy and burn model, meaning that the tokens used for transaction fees are removed from circulation.Cross Chain Swaps

One of Serum’s major utility is its ability to bring cross chain swaps to its exchange, allowing any participant to trade tokens that exist on other platforms. 

Using cross chain exchange between Ethereum tokens (ERC-20) as an example, the cross chain swaps mechanism happens once both parties send ETH to a smart contract as collateral. If the sender sends their token to the receiver in exchange for their token, both parties will receive their ETH collateral back. 

In case of a dispute, the smart contract that holds the collateral determines who is right by checking the blockchain ledger. The smart contract then sends the assets back to whomever they deem to be correct, plus a portion of the other person’s collateral, aiming to incentivize good behavior.
 


Bakit may value ang SRM Coin?

Serum’s native cryptocurrency, SRM token (sometimes referred to as SRM coin), derives its value from its utility on the network, as it is the preferred form of payment for transfer fees, and participants can spend SRM to enable reduced fees on Serum’s exchange.

Unique to Serum is the MegaSerum token (MSRM), which participants can have if they lock 1 million SRM together, helping them receive slightly more rewards than 1 million SRM tokens would. 

In order to operate a node and supply the blockchain histories for cross-chain settlement validation, participants must stake a minimum of 10 million SRM, and each node must have at least one MSRM as part of that total.

Users who do not wish to operate a node but would like to receive staking rewards can delegate their SRM to any node operator and unlock a portion of the staking reward.

Like many other cryptocurrencies, the supply of SRM is limited, meaning that according to the software’s rules there will only ever be 10 billion SRM tokens. Of note, the total supply of MSRM is 1,000 MSRM tokens.


Why Use Serum (SRM)?

Traders may find Serum appealing based on its novel use of smart contracts to operate a decentralized exchange using order books that match the operation of traditional exchanges. 

Further, participants may also be interested in using Serum’s exchange to access its cross chain swap functionality and trade tokens from many different platforms.

Investors may seek to buy and add SRM to their portfolio should they believe in the future of building decentralized applications on Solana, thus accessing its blockchain for accessing cheaper and faster transactions. 

Simulan ang pagbili ng Serum SRM


Ngayon ay handa ka nang gawin ang susunod na hakbang at bumili ng ilang Serum SRM!

 

Buy SRM