Kraken
sdn

Ano ang Shiden? (SDN)

Ang Gabay para sa Baguhan sa SDN


Ang Shiden ay isang smart contract platform para sa decentralized applications (dapps) sa Kusama network. Ang Shiden ay nilikha upang suportahan ang "layer 2" na mga solusyon, na tumutukoy sa secondary frameworks na itinayo sa tuktok ng mga umiiral na blockchain upang mapabuti ang kakayahang sumukat at bilis ng transaksyon.   Ang Shiden ay inilaan upang gumana sa Kasuma bilang parachain.

Kung ikaw ay hindi pamilyar, ang mga parachain ay pasadya, user-generated na mgablockchain na naka link sa Relay Chain ng Kusama, ang pangunahing blockchain at puso ng network nito. Ang Relay Chain ay responsable para sa nkabahaging seguridad ng Kusama, kasunduan at pagbabayad ng mga transaksyon. Sa pamamagitan ng pagsasama sa Relay Chain,nakikinabang ang mga parachain mula sa Relay Chain’s base features.

Ang Shiden ay inilaan upang gumana bilang "canary network para sa Plasm, ang katapat nito na Polkadot ay itinayo ng parehong team, ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng maagang mga code release na magagamit bago ito ilunsad sa Plasm.

Ang Shiden ay may sariling cryptocurrency, SDN, gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili at pagpapatakbo ng Shiden network, at maaari itong gamitin para sa staking at rewarding nodes, ipinambabayad sa mga bayarin ng trasaksyon at pag-reward sa mga dapp operator.
 

Katulad ng karamihang mga parachain, ang SDN ay inaasahan na ma-airdrop sa mga miyembro ng komunidad na gumagamit ng KSM, ang cryptocurrency ng Kusuma, upang bumoto para sa aplikasyon na mag live ng Kusuma sa proseso na tinatawag na Parachain Auction.

what is shiden sdn

sdn

Shiden's Network Design

Developers can use the Shiden software to run custom programming logic (smart contracts) and design new programs (decentralized applications) meant to replicate products and services. Shiden network is designed to be compatible with a number of layer 2 scaling solutions, including Plasma and the Optimistic Virtual Machine, which developers can leverage in the dApps they deploy to the Shiden blockchain. 

To achieve this, developers can deploy Ethereum smart contracts thanks to its EVM compatible blockchain, or write their own programs using Ink!, a rust-based smart contract programming language built for Polkadot and Kusama applications. 

sdn

Paglunsad at pagpapalabas ng SDN


Currently, only 100 projects can build on the Kusama network and leverage its Relay Chain’s security by accessing what Kusama calls a parachain slot. This number is flexible and subject to change by governance vote over time. 

Access to Kusama parachain slots is provided to projects for fixed periods of 6-48 weeks, with Shiden needing to go through an auction to win access to one of the 100 slots.

During a parachain auction, Kusama holders can bond their KSM in support of the project they believe should receive a parachain slot. At the end of a determined period of time, the project with the most KSM committed to their campaign  generally wins access to a parachain slot, allowing them to operate on Kusama’s network for a 6-48 week period.  

The Shiden team will crowdsource support for its parachain auction bid by accepting community contributions. If Shiden wins an auction, supporters are expected to receive Shiden’s SDN token. 

Of note, if Shiden fails to win a parachain slot, the KSM committed to their bid by community participants will be returned at the end of Shiden’s auction campaign. If Shiden wins an auction, the bonded KSM will be returned to participants when Shiden’s access to the parachain slot expires.

For more information on Kusama parachain auctions, visit our Parachain Auctions page which covers the topic in more depth. 

sdn

Monetary Policy

SDN is expected to be airdropped to those who bonded KSM to the project during the parachain auction in what they are calling a “paradrop.” The overall supply and distribution of SDN tokens, as well as the details of the paradrop, cannot be known with certainty and are subject to change. Refer to your Kraken account for the latest estimated rates. 

Parachain auctions Infographic
Tingnan ang Infographic
Parachain auctions Infographic

Simulan ang pagbili ng Cryptocurrency


Magsiimulang bumili at mag-trade ng crypto sa Kraken sa araw na ito!

 

Disclaimer:  The above information is provided to you for your convenience and for illustrative purposes only. It is based on information provided by third parties, may not be accurate and is subject to change. Kraken does not guarantee, and does not assume any responsibility for, the acts or omissions of Karura (“Candidate”), the performance of their products or services, or the performance of the Kusama network. Kraken does not recommend that you support, and does not endorse, Candidate or any other Parachain Slot Auction participant, or Parachain Slot Auctions in general. See our Terms of Service for more information.