Kraken
uni

Ano ang Uniswap? (UNI)

Ang Beginner's Guide


Uniswap is a blockchain protocol running on Ethereum that seeks to incentivize a global network of users to maintain an exchange where cryptocurrencies can be bought and sold by traders. 

  • Check the Uniswap price page for more details on the current UNI value, trends, and price history.

One of an emerging number of decentralized finance (DeFi) protocols, Uniswap leverages multiple crypto assets, including its native UNI cryptocurrency, to provide a service similar to a traditional exchange. The difference is Uniswap has no one central operator or administrator. 

Rather than maintaining a central order book where buyers and sellers can place orders, Uniswap instead uses a collection of liquidity pools.

Similar to protocols like Balancer and Curve, liquidity providers contribute to Uniswap pools by first locking two assets into a smart contract. For example, Uniswap’s DAI/ETH liquidity pool consists of equal values of DAI and ETH deposits. 

In exchange for maintaining liquidity in these pools, providers are then rewarded with a portion of the trading fees, along with newly minted UNI cryptocurrency.

Deposits in these pools are essential to Uniswap’s operations, as users can then buy and sell cryptocurrencies from the liquidity pool, swapping out one token for another. 

Anyone can list a token on Uniswap, as long as there is a liquidity pool for traders. However, Uniswap is built on Ethereum, meaning it does not list tokens trading on other blockchains.


Users seeking to stay connected on the current development status of Uniswap can follow its official blog for up-to-date details.

What is uniswap uni

uni

Sino Gumawa ng Uniswap?

Ang Uniswap ay pinakawalan noong 2018 ng founder na si Hayden Adams. Noong 2020, ang Uniswap v2 ay inilunsad, na nag-enable ng direktang mga swap sa pagitan ng kahit anong token sa Ethereum.

Sa token launch ng Uniswap noong September 2020 nakita ang protocol airdrop 400 UNI na mga token sa kahit na kanino na nakakumpleto ng transaksyon sa network bago ang September 1 ng taong iyon. 

Bilang karagdagan, ang ilang mga gumagamit ay nakatanggap ng higit pang mga token batay sa halaga ng liquidity na kanilang ibinigay sa protocol. 

uni

Paano Gumagana ang Uniswap?


Ang network ng Uniswap ay dinesenyo upang mapadali ang pagbili at pagbebenta ng mga crypto asset sa paraan na sumasalamin sa tradisyonal na exchange. 

Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga smart contract kung saan ang mga gumagamit ay maaaaring magdeposito ng mga crypto asset na maaaring sa programa ma-access ng mga trader. Gumagamit ng sino man na mag-trade laban sa mga asset na nasa pool bayad ang fee na saka naman ipinamahagi sa lahat ng liquidity na mga provider ng proporsyonal, batay sa kanilang kontribusyon sa pool.

Ang mga liquidity pool ng Uniswap

Bawat Uniswap pool ay humahawak ng dalawang token, na magkakasamang kumakatawan ng trading pair para sa mga asset na iyon.

Gumagamit ang Uniswap ng formula (x * y = k) upang matukoy ang presyo para sa pairs. Sa formula na ito, ang x at y ay kumakatawan sa pool balance ng bawat token, at ang k ay ang total, pareparehong presyo ng nasabing pool. 

Sa bagong nilikhang liquidity pool, ang unang liquidity provider ang nagtatakda sa paunang presyo ng mga asset na nasa pool sa pamamagitan ng pag-suplay ng pantay na halaga ng parehong mga token. :

Maaaring i-swap ng mga buyer ang mga token sa loob ng pool batay sa formula. Ang mga smart contract na nagpapatakbo sa protocol gamit ang formula para makuha ang halaga ng mga token mula sa mga buyer at ipinapadala ang katumbas na halaga pabalik , na nagpapanatili sa kabuuan ng pool price na pare-pareho.

Sa nasusulat, ang bawat trade ay may kaugnay na fee, ibig sabihin na ang total liquidity sa pool at nadadagdgan ng bahagya sa bawat trade, na kumikita ang system para sa mga liquidity provider. 

Bilang resulta ng pagbabago ng presyo, kung ang ibang buyer ay gumawa ng trade sa parehas na direksyon, makakakuha sila ng bahagyang mas masamang rate para sa kanilang trade, tinutulungang panatilihin ang pangkalahatang sistema sa balance. 

uni

Bakit may halaga ang UNI?

Uniswap’s cryptocurrency, UNI, plays a key role in maintaining and operating its network.

Users who hold UNI help govern the protocol, voting on proposals that might further Uniswap’s development and improve its ecosystem. 

The Uniswap team created UNI with the idea that the protocol would be owned and operated by its users, who will, in turn, help it to grow into a self-sustainable model.

Uniswap delivered on that vision when it sent 400 UNI to every user on September 1st, 2020. Furthermore, it rewarded the users who had contributed to liquidity pools with additional tokens. 

Of note, users who want to submit proposals to the Uniswap network are required to own a minimum of 1% of the total UNI supply. 

uni

Simulan ang pagbili ng UNI


Ngayon ay handa ka nang gawin ang susunod na hakbang at bumili ng ilang UNI!

 

Buy UNI
uni