Kraken

Mga setting ng cookies

Iyong privacy. Iyong kontrol.

Use of Cookies on the Kraken Website 

Cookies are small text files that provide information regarding the device used by a visitor. Where used, cookies are downloaded to your device and stored on your device. See below for detail on the types of cookies this website uses and why. 

Note if you reject all non-strictly necessary cookies, you may not be able to take full advantage of the Kraken website.

How do I change my Cookie settings? 

You can change your cookie preferences at any time by adjusting the sliders below between ‘Enabled’ and ‘Disabled.’ You may need to refresh your page for the settings to take effect. 

You may, at any time, delete or configure cookies by configuring your internet browser. Please visit the dedicated help sections of your browser for information on cookie settings:

To find information relating to other browsers, visit the browser developer's website.

 

Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa iyong privacy. Matuto kung paano ginagamit ng Kraken ang cookies at ayusin ang iyong mga setting upang kontrolin ang data na iyong ibinabahagi.

 

Advertising

Pinagana

Ang Kraken ay gumagamit ng Advertising cookies upang i-lagay ang naka-target na mga Kraken ad sa ibang mga site na iyong binisita at sinusukat ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga ad na iyon.

 

Marketing & Analytics

Pinagana

Ang Marketing at Analytics cookies ay tumutulong sa amin na mapabuti ang Kraken website sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa amin na suriin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga kliyente sa aming mga tool at mga serbisyo.

 

MahalagaKinakailangan para gumana ang aming mga sistema

Ang mga cookies na ito ay kinakailangan para ma-browse mo ang site at gamitin ang mga feature tulad ng pag-sign in sa iyong account, pag-navigate nang pabalik-balik sa pagitan ng mga pahina nang hindi nawawala ang mga nakaraang aksyon at pag-alala sa iyong mga kagustuhan (wika, rehiyon, atbp.) upang mapalakas ang performance.