Kraken

Previous
A New Generation of Wealth

Barney McCann

@barney.mccann
barneymccann.com
Art by Barney McCann

Technology has the potential to help mitigate the impact humans have had on the planet. My artwork for this project is a hopeful vision that society can remember that everything we need to help this planet is already here and we just need to look after it.

Next

Pinag-isa ng ibinahaging paniniwala sa kapangyarihan ng crypto at mga digital asset na baguhin ang mundo, tinanong namin ang ilan sa pinakamahusay na mga tagalikha ng digital sa mundo na ipamahagi ang kanilang pananaw sa hinaharap.