Kraken

A vision of the future

Blunt Action

@blunt_action
bluntaction.art
Art by Blunt Action

Blunt Action is a multimedia production studio based in New York City with a focus on art, programming, animation, game development, and mathematics. We combine elements of science, technology, history, futurism, our dreams, and the places we’ve traveled in a balanced way to evoke feelings of discovery and nostalgia. The goal is for the viewer to step into a new world which they have never seen, but ultimately feel the comfort of somewhere they have been before.

Art by Blunt Action

United by the shared belief in the power of crypto and digital assets to change the world, we asked some of the world’s best digital creators to share their vision of the future.

Disclaimer: Ang pamumuhunan sa mga cryptoasset ay mataas ang panganib at hindi angkop para sa bawat consumer. Maaaring bumaba o tumaas ang halaga ng mga cryptoasset. Dahil maraming produkto at mga market ng crypto ang hindi kinokontrol, maaaring hindi ka maprotektahan ng mga scheme ng kompensasyon o proteksyon ng gobyerno. Dapat kang maging handa na mawala ang lahat ng iyong pera kung magkamali.