Kraken

A vision of the future

Switzon The Great

@switzonthegreat
switzonwigfall.com
Art by Switzon The Great

SWITZON S. WIGFALL, III aka “SSWIII” is a graphic designer, visual artist, VJ. He creates a diverse collection of sci-fi, futurism, abstract, psychedelic, surrealism art in Cinema 4D, Octane, Photoshop and After-Effects. His love and passion for sci-fi movies, concert visuals, vj-ing, robots, machines, geometry, mixing daily reality with surreal environments and even daily memes and pop culture references is part of his experimental process to express himself pixel by pixel render by render on a daily basis.

Art by Switzon The Great

United by the shared belief in the power of crypto and digital assets to change the world, we asked some of the world’s best digital creators to share their vision of the future.

Disclaimer: Ang pamumuhunan sa mga cryptoasset ay mataas ang panganib at hindi angkop para sa bawat consumer. Maaaring bumaba o tumaas ang halaga ng mga cryptoasset. Dahil maraming mga produkto at market ng crypto ang hindi kinokontrol, maaaring hindi ka maprotektahan ng mga scheme ng kompensasyon o proteksyon ng gobyerno. Dapat kang maging handa na mawala ang lahat ng iyong pera kung magkamali.