Kraken

Що таке золотий хрест?


Золотий хрест – це бичача модель на графіку, яка утворюється при перетині лінії короткострокової ковзної середньої (MA) над лінією довгострокової MA на графіку ціни активу.

MA – це технічний індикатор, який виглядає як плавна лінія на ціновому графіку. Ці лінії можуть бути налаштовані для більш або менш щільного відстеження ціни залежно від того, який період часу використовується. Що коротший період, то менше попередніх денних цін використовується для розрахунку лінії MA. Що довший період, то більше попередніх денних цін використовується для розрахунку лінії MA.

Короткострокові MA відтворюють свіжішу картину цінової поведінки криптоактивів у порівнянні з довгостроковими MA. На один графік можна накласти кілька ліній MA, які допомагають трейдерам інтерпретувати коротко-, середньо- й довгострокові зміни в ринкових настроях і трендах.

Технічні трейдери широко використовують 50-денну й 200-денну MA. Свічкові графіки, які показують щоденну цінову поведінку криптоактивів протягом певного періоду, зазвичай аналізуються на денних, тижневих або місячних інтервалах. 

Багато трейдерів вважають, що довгострокові ковзні середні індикатори забезпечують надійніше підтвердження, ніж короткострокові, оскільки відображають більший обсяг інформації за більший проміжок часу. Це дає змогу впевненіше оцінювати ринкові настрої та довгострокові плани покупців.

Модель золотого хреста складається з трьох елементів:

  1. Ринок рухається вгору після тривалого спадного тренда. Короткострокова (зазвичай 50-денна) MA починає зростати швидше, ніж довгострокова (зазвичай 200-денна).
  2. 50-денна MA перетинає 200-денну MA.
  3. Цей перетин часто сигналізує про 50-денне зростання «бичачих» настроїв, що є достатнім для контролю короткострокової цінової поведінки й витіснення менш бичачого 200-денного тренда.

Модель золотого хреста є індикатором із запізненням: вона може бути підтверджена лише після того, як цінова поведінка, необхідна для створення золотого хреста, уже мала місце. Через таку високу визначеність технічні трейдери розглядають золотий хрест як одну з найнадійніших графічних моделей, на якій можна ґрунтувати торгові рішення.
 

What is a golden cross?

Про що говорить золотий хрест?


Золотий хрест вказує на те, що короткострокове зростання цін (позитивна й зростаюча 50-денна MA) потенційно може спричинити розворот довгострокового цінового спаду (все ще негативна 200-денна MA, яка при цьому повільно розгортається).

Коли 50-денна MA перетинає 200-денну MA, на графіку утворюється золотий хрест. Він показує, що 50-денний висхідний торговий імпульс криптоактиву або ринку зміцнюється в порівнянні з попередніми 200 днями. Торгові рішення на основі золотого хреста засновані на думці, що короткострокові покупки, які ведуть до підвищення цін, залишатимуться достатньо інтенсивними й призведуть до нового бичачого циклу.

Як інтерпретувати золотий хрест


Золотий хрест сигналізує про бичачий розворот для технічних трейдерів. Коли це відбувається або має відбутися, трейдери часто закривають короткі позиції і перетворюються на «биків».

Золоті хрести зазвичай є більш надійними індикаторами за умови меншої волатильності на ринку. На нестабільних ринках, де ціни регулярно зростають і падають без стійкого цінового тренда в будь-якому напрямку, 50-денна MA і 200-денна MA можуть перетинатися й рухатися багато разів протягом днів і тижнів. 

Хоча така цінова поведінка може неодноразово утворювати золотий хрест за його формальним визначенням (через те, що значна волатильність змушує 50-денну MA і 200-денну MA неодноразово перетинатися), інвестор має запитати себе, чому саме це відбувається на графіку.

Чи вказує 50-денна MA на стійку купівельну активність криптотрейдерів, яка є основним чинником належного використання золотого хреста? Або ж ціна на криптоактиви відповідає ширшому ринковому тренду, відповідно до якого через високу волатильність багато криптоактивів рухаються в хаотичний спосіб? 

Важливе значення має як загальний ринковий контекст, так і тривалість золотого хреста на графіку. Золотий хрест, який формується місяцями та підтверджується сильними подальшими покупками, надає трейдеру значущу довгострокову інформацію, яку не можуть надати моделі золотого хреста за коротші періоди.

Як і всі технічні індикатори, золотий хрест – це статистична графічна модель, яка відображає поточний процес прийняття рішень покупцями й продавцями. Він може дати уявлення про поточну ринкову динаміку активів і про їхню потенційну подальшу поведінку, а також надати інформацію, яка може допомогти вам прийняти торгове рішення. 

Почніть торгувати з Kraken Pro


Kraken Pro полегшує відстеження ковзних середніх і виявлення золотих хрестів. 

 

У вас іще немає облікового запису Kraken? Натисніть тут, щоб зареєструватися.