Kraken

Що таке хеджування?


Хеджування – це метод мінімізації потенційних інвестиційних втрат через відкриття позиції, яка має працювати в протилежному напрямку відносно наявної позиції.

Наприклад, трейдер, який має позицію лонг у bitcoin, але хоче захиститися від потенційного короткострокового падіння ринку, може скористатися похідними торговими інструментами, які принесуть прибуток, якщо вартість bitcoin впаде.

Хеджування може стати в пригоді всім, хто прагне зменшити свою вразливість від волатильності криптовалютних ринків.

Hedging strategies for crypto

Як хеджувати криптовалюту


Методи хеджування зазвичай передбачають використання фінансових інструментів, відомих як деривативи.

Це контракти між двома сторонами, які прив’язані до ціни базового активу. Деривативи дають інвесторам змогу користуватися коливаннями цін на актив без необхідності володіти ним.

Для криптовалютних інвесторів такі непрямі позиції можуть особливо стати в пригоді, оскільки усувають потребу в рішенні для надійного зберігання. Оскільки деривативи для хеджування – це просто контракти між двома сторонами, які приносять дохід залежно від руху ціни базового активу, жодній зі сторін не потрібно фактично володіти активом, про який ідеться. Жоден криптоактив не купується й не продається на жодному етапі – від початкової торгової угоди до остаточного розрахунку. 

Два найпоширеніші деривативи, що використовуються для хеджування криптовалютних позицій, – це ф’ючерси та опціони. Обидва дають інвесторам змогу відкривати позиції лонг і отримувати прибуток, коли базовий актив зростає в ціні, або позиції шорт – і отримувати прибуток, коли ціна знижується. Вони зазвичай представляють право купити або продати певний актив за певною ціною в певну дату в майбутньому.

Торгуючи криптовалютними опціонними контрактами, інвестор може придбати або контракт «кол» (майбутнє право купити актив за певною ціною), або контракт «пут» (майбутнє право продати актив за певною ціною). Коли це робиться з метою захистити початкові інвестиції від волатильності, це називається хеджуванням. 

Щоб придбати опціонний контракт, трейдер має сплатити премію за набуття відповідного права. Опціонні премії служать компенсацією продавцям опціонів, оскільки покупець не зобов’язаний купувати або продавати певний актив, якщо опціон виявиться збитковим (out of the money (OTM), тобто «поза грошима»).

Приклади стратегій хеджування


Опціони пут

Припустимо, інвестор володіє певною кількістю етеру (ETH), власної криптовалюти Ethereum.

Хоча він вірить у довгострокові перспективи проєкту, його турбують короткострокові проблеми розвитку, які можуть негативно вплинути на ціну ETH. Щоб захистити свої інвестиції, інвестор може купити опціон на продаж ETH, який дає йому право (але не зобов’язує) продати ETH за певною ціною (також відомою як ціна страйк) у певну дату в майбутньому.

Якщо ціна ETH впаде нижче ціни виконання, інвестор може скористатися опціоном і продати ETH за вищою ціною виконання, компенсуючи втрати свого портфеля.

Ф’ючерсні контракти 

Ф’ючерсні контракти – це угоди про купівлю або продаж певного активу за певною ціною в певну дату в майбутньому, відому як дата виконання контракту.

Розрахунок відбувається незалежно від ціни активу, тобто якщо одна сторона погоджується продати один bitcoin за 40 000 доларів, а ринкова ціна BTC на день розрахунку становить 30 000 доларів, вона буде змушена здійснити продаж, що призведе до збитків у розмірі 10 000 доларів.

Припустимо, що bitcoin-інвестор стурбований майбутньою заявою голови Федеральної резервної системи (ФРС) і вважає, що вона може негативно вплинути на настрій крипторинку.

Щоб захиститися від невизначеності заяви ФРС, інвестор може укласти угоду про ф’ючерсний контракт і продати bitcoin (тобто отримати прибуток, коли ціна на bitcoin упаде). Якщо інвестор має рацію й ціна bitcoin дійсно впаде після заяви ФРС, його коротка позиція за ф’ючерсним контрактом стане прибутковою.

Безстрокові своп-контракти багато в чому схожі на ф’ючерси. Основна відмінність полягає в тому, що замість заздалегідь визначеної майбутньої дати розрахунку вони можуть постійно пролонговуватися, забезпечуючи трейдеру хеджування без певної дати закінчення.

Щоб забезпечити прив’язку безстрокового контракту до ціни базового активу, використовується механізм ставки фінансування, за допомогою якого трейдери лонг і шорт сплачують один одному комісію залежно від того, чи є ціна безстрокового контракту вищою або нижчою за ринкову спотову ціну в певний момент часу.

Наприклад, якщо попит на довгі (лонг) безстрокові bitcoin-ф’ючерси на поточному ринку більший, ніж на короткі (шорт), ціна контракту буде вище поточної спотової ринкової ціни bitcoin. Щоб утримати трейдерів від відкриття нових позицій лонг і збільшення цієї цінової розбіжності, система ставок фінансування вимагатиме від них сплачувати винагороду трейдерам із позиціями шорт через фіксовані проміжки часу залежно від розміру відкритих у них позицій.

За такого сценарію трейдери в позиціях шорт отримуватимуть стабільний відсоток прибутку від комісій, які сплачують трейдери лонг, аж доки ціна контракту не зрівняється із ціною на спотовому ринку Bitcoin.

Почніть торгувати з Kraken Pro


Kraken Pro дає змогу легко налаштувати ефективні стратегії хеджування для захисту вашого криптовалютного портфеля.

 

У вас іще немає облікового запису Kraken? Натисніть тут, щоб зареєструватися.

 

Короткий опис хеджування

  • Хеджування в криптовалюті – це торгова стратегія, яка використовується для зменшення ризику від зниження вартості наявних портфельних позицій.
  • Хеджування переважно передбачає використання деривативів (таких як опціони та ф’ючерсні контракти) для компенсації потенційних втрат за певним криптоактивом. Для цього відкривається угода в протилежному напрямку відносно наявної позиції.
  • Хеджування допомагає захиститися від негативних цінових змін спотової позиції за криптоактивом без необхідності продавати його.