Kraken

Що таке маржин-кол?


Маржин-кол – це вимога кредитора про збільшення суми активів, що зберігаються як застава на торговому рахунку з використанням позичених коштів, що також називається маржинальним рахунком. Маржин-коли ініціюються в разі несприятливої для маржинальних позицій трейдера зміни ціни, а саме якщо кредитор вважає таку тенденцію достатньою для того, щоб поставити під загрозу повернення маржинального кредитного капіталу.

Криптотрейдери, які прагнуть максимізувати свої потенційні прибутки, можуть позичати кошти на певних біржах, об’єднуючи їх із власними активами. Маржа, також відома як торгівля з кредитним плечем, дає змогу трейдерам проводити більш масштабні операції, ніж це було б можливо без позикових коштів.

Маржинальна торгівля пов’язана з ризиками, зокрема з огляду на вкрай волатильний характер криптовалютних ринків. Один із таких ризиків – це отримання термінового запиту на додаткову заставу, відомого як «маржин-кол».

What is a margin call?

Що може бути тригером для маржин-кола?


Тригером для маржин-кола може стати ситуація, коли маржинальне забезпечення інвестора падає нижче певного рівня або відсотка, якого вимагає біржа. Цей рівень називається підтримуючою маржею.

Маржин-кол ініціюється, коли вартість однієї або кількох відкритих позицій на маржинальному рахунку зменшується. Якщо позиції трейдера мають значне кредитне плече (коли позичених грошей у кілька разів більше, ніж власних грошей), маржин-кол може бути викликаний відносно невеликим відсотком зниження.

Якщо трейдер не в змозі виконати вимоги маржин-кола, кредитор закриває відкриті позиції трейдера за допомогою процесу, відомого як ліквідація, і забирає залишки грошових коштів на балансі для покриття маржин-кола.

Як працює маржин-кол?


Одна з найважливіших речей, яку потрібно зрозуміти щодо маржин-колів, полягає в тому, що кредитор може продати ваші відкриті позиції без вашої згоди в режимі реального часу. 

Це умова, з якою ви повинні погодитися, коли реєструєте маржинальний кредит. Кредитор має повне право вирішувати, коли від вас вимагатиметься збільшити капітал на вашому маржинальному рахунку, і може продати ваші активи, щоб покрити дефіцит.

Більшість бірж автоматично пропонують інвесторам додати кошти, надсилаючи електронні повідомлення, але вони не завжди зобов’язані це робити. Незалежно від того, отримали ви маржин-кол чи ні, біржа може вжити негайних заходів, щоб закрити ваші відкриті позиції у випадку, якщо підтримуюча маржа впаде нижче необхідного мінімуму, незалежно від вартості для інвестора.
Біржа може закрити всі відкриті позиції або лише стільки, скільки необхідно для покриття маржин-кола. 

В останньому сценарії позиції зазвичай закриваються в порядку надходження (First In, First Out, FIFO). А саме: якщо у вас є прибуткові позиції, які були відкриті до програшних операцій, ці прибуткові позиції будуть під загрозою ліквідації першими.

Крім того, ліквідація виконується за найкращою можливою ринковою ціною, незалежно від того, наскільки низькою вона може бути. Це часто може збільшити збитки, якщо ринкові умови особливо волатильні або значні відкриті позиції продаються на неліквідному ринку.

Як розрахувати рівень маржі? 


Підтримуюча маржа, або рівень маржі: на деяких торгових платформах, таких як Kraken, – це відсоткове співвідношення капіталу на вашому рахунку із сумою, що використовується для відкриття маржинальних позицій.

Капітал – це сума вашої застави плюс або мінус будь-який нереалізований прибуток або збиток за відкритими позиціями.

  • Капітал = (вартість застави – позикові кошти)

Використана маржа – це сума коштів, необхідна для відкриття маржинальної позиції. Загальна сума операції, поділена на рівень кредитного плеча, використаного для відкриття операції, становить використану суму маржі. Наприклад, якщо позиція в 1000 доларів відкрита з використанням кредитного плеча × 2, використана маржа становитиме 500 доларів.

Для лонг-позицій можна використовувати подані далі рівняння, щоб визначити, наскільки може впасти ціна активів до досягнення мінімальної підтримуючої маржі (зазвичай встановленоЇ на рівні 80 % у Kraken) і рівня ліквідації (40 % у Kraken):

  • Ціна маржин-кола = ціна входу – ((капітал – (використана маржа × 0,8)) / об’єм відкритої позиції)
  • Ціна ліквідації = ціна входу – ((капітал – (використана маржа × 0,4)) / об’єм відкритої позиції)

Для шорт-позицій використовується окремий набір рівнянь для визначення підтримуючої маржі та рівнів ліквідації. Це можна пояснити тим, що валюта котирування (грошові кошти або стейблкоїн) використовується для позицій із лонг-маржею, тоді як базова валюта (BTC, ETH тощо) використовується для позицій із шорт-маржею.

Оскільки вартість базової валюти, виражена в грошових коштах, коливається (наприклад, вартість BTC в доларах США постійно змінюється), потрібно зробити інший розрахунок.

  • Ціна маржин-кола = кредитне плече × (торговий баланс + (ціна входу × об’єм відкритої позиції)) / (об’єм відкритої позиції × (0,8 + кредитне плече))
  • Ціна ліквідації = кредитне плече × (торговий баланс + (ціна входу × об’єм відкритої позиції)) / (об’єм відкритої позиції × (0,4 + кредитне плече))

Як уникнути маржин-кола


Важливо зрозуміти, що викликає маржин-кол і яких заходів можна вжити, щоб мінімізувати ризик примусового продажу маржі кредитором.

Коли інвестор використовує власний актив як заставу для позиції з кредитним плечем, вартість його застави коливається залежно від зростання або падіння ціни цього активу. Якщо сума капіталу на рахунку падає нижче суми підтримуючої маржі, яку вимагає брокер, то може бути ініційовано маржин-кол.

Те саме стосується інвесторів, які використовують криптовалюту як заставу. Різкі зміни вартості відкритих криптовалютних позицій, вираженої в грошових коштах, можуть швидко призвести до маржин-кола, якщо вартість коштів, що зберігаються на маржинальному рахунку, падає нижче підтримуючої маржі.

Наведені далі міркування та стратегії можуть допомогти мінімізувати ймовірність маржин-кола.

Приготуйтеся до волатильності. Наявність значної фінансової «подушки безпеки» на маржинальному рахунку може допомогти захистити інвесторів від раптового падіння вартості застави. Зберігання напоготові додаткових ліквідних ресурсів на випадок, якщо вони знадобляться для відновлення мінімально необхідної підтримуючої маржі, може допомогти уникнути примусової ліквідації.

Установіть особисту тригерну точку.  Трейдери можуть використовувати стоп-лосс – ордери для управління ризиками, щоб закривати свої маржинальні позиції задовго до того, як ризик маржин-кола почне викликати занепокоєння. Такий підхід дає трейдеру змогу торгувати більш упорядковано та чутливо до цін, ніж це можливо в разі примусові ліквідації ринкових ордерів із маржин-колами.

Спостерігайте. Окрім активного моніторингу своїх рахунків інвестори також можуть використовувати сповіщення, щоб дізнаватися, коли вартість їхніх відкритих позицій знижується до певного рівня.

 

Почніть торгувати з Kraken Pro


У вас іще немає облікового запису Kraken? Натисніть тут, щоб зареєструватися.

 

Стисла інформація щодо маржин-кола

  • Маржин-кол може бути ініційовано, якщо капітал інвестора на маржинальному рахунку падає нижче рівня підтримуючої застави, якого вимагає біржа. Застава – це кошти й активи, які інвестор має тримати на своєму рахунку, щоб забезпечити маржинальний кредит.  
  • Після отримання маржин-кола інвестор має внести додаткові кошти та (або) закрити свої відкриті позиції, щоб відновити мінімальну маржинальну заставу. 
  • Біржі можуть ліквідувати відкриті торгові позиції трейдерів у будь-який час, на власний розсуд і незалежно від ринкової ціни, якщо вимоги маржин-кола не виконуються швидко іншим способом.