Kraken
icp

«Що таке протокол Internet Computer Protocol? (ICP) »

Зведена інформація про протокол Internet Computer Protocol

 

  • Протокол Internet Computer Protocol робить можливим функціонування швидкого й ефективного блокчейну, що забезпечує роботу децентралізованих служб Web3.
  • ICP – це власний utility-токен мережі Internet Computer, що використовується для сприяння процесу керування мережею та винагородження її учасників.
  • Мережа Internet Computer для забезпечення роботи своєї платформи використовує інноваційні технології, як-от криптографія ланцюгового ключа.

Протокол Internet Computer Protocol – це мережа блокчейну, метою існування якої є забезпечення більшої ефективності, швидкості й децентралізування процесів обчислень і зберігання даних. Мета цього проєкту – усунути недоліки, пов’язані з використанням традиційного Інтернету, як-от монополізування служб, недостатня безпека систем і неналежне використання персональних даних. 


Три особливості вирізняють протокол Internet Computer від інших блокчейн-мереж:

  1. Завдяки спрощеному інтерфейсу користувача створити децентралізований застосунок (DApps) на платформі його блокчейну може будь-хто.
  2. Протокол ICP працює на децентралізованій мережі з використанням спеціалізованого апаратного забезпечення, склад якого визначають незалежні сторони, а не в хмарі, роботу якої підтримують централізовані сервери даних. 
  3. Блокчейн опрацьовує транзакції швидко, що відрізняє його від інших криптовалют, завершення транзакцій у яких може потребувати 30 хвилин або навіть більше.  

Власний utility-токен мережі Internet Computer, ICP, використовується для сприяння процесу керування мережею, компенсування вузлів, які виконують обчислення, і винагородження учасників за участь у її екосистемі.
 

what is ICP

icp

Хто створив протокол Internet Computer (ICP)?

Блокчейн Internet Computer розробив проєкт DFINITY, заснований Домініком Уільямсом (Dominic Williams) 2015 року.

Фонд DFINITY Foundation було створено у Швейцарії в жовтні 2016 року задля посилення науково-технічних досліджень у межах реалізування проєкту після інкубаційного періоду. Уперше фонд залучив фінансування в процесі публічного первинного розміщення монет (ICO), здійсненого в лютому 2017 року.

Відтак було проведено ще декілька раундів фінансування 2018 року, під час яких залучили 150 мільйонів доларів від відомих інвесторів.

Фонд DFINITY базується в Цюриху, де він керую роботою дослідного центру. Фонд керує роботою й іншого центру в Каліфорнії, а також роботою багатьох дистанційних команд.

 

icp

Що таке Internet Computer та ICP?


Протокол Internet Computer Protocol об’єднує самостійну мережу спеціалізованих пристроїв, що утворюють “світовий комп’ютер,” який використовується для забезпечення функціонування децентралізованих служб Web3.

Деблокатор Web3

Платформи Web3 здатні використовувати переваги блокчейну Internet Computer для усунення проблем приватності, які існують у традиційних соціальних мережах. Зазначені традиційні мережі характеризуються численними проблемами приватності, з якими стикаються користувачі, діляться конфіденційною інформацією з корпораціями й «закидують» своїх членів рекламою. Під час реєстрації на цих платформах користувачам часто доводиться погоджуватись із загальними умовами використання, але вони не можуть змінити їхній зміст.

Користувачі децентралізованих соціальних мереж, побудованих на блокчейні Internet Computer, можуть заходити на ці платформи з використанням криптографічних атрибутів, а саме, ідентифікатора обличчя (Face ID) на своєму телефоні або датчика відбитка пальців на ноутбуку. Вони також можуть зберігати файли й ділитися мультимедійними матеріалами на швидкості роботи мережі або миттєво переказувати токени NFT і криптовалюти, скажімо біткоїн, використовуючи повідомлення в чаті. Зазначені сервіси можуть зробити своїх користувачів частковими власниками та членами команди, використовуючи ейрдроп токенів керування з керівної організації DAO для тих, хто залучає інших користувачів або допомагає виконувати такі завдання, як, наприклад, модерування контенту.

Побудування подібних сервісів відбувається сьогодні в блокчейні Internet Computer, який відіграє роль світового комп’ютера, здатного до хостингу навіть найвимогливіших служб Web3. 

Світовий комп’ютер

Блокчейн Internet Computer забезпечує цілковите децентралізування, з огляду на те, що дає змогу розробникам будувати онлайн-сервіси без потреби покладатися на традиційні інформаційні технології (IT), як-от хмарні обчислювальні сервіси, бази даних і вебсервери, які є централізованими, незахищеними, піддаються цензурі й часто бувають ненадійними.

З огляду на те, що онлайн-сервіси, побудовані на блокчейні Internet Computer, запускаються без допомоги традиційних інформаційних технологій, вони цілковито децентралізовані.

Розробники будують сервіси, використовуючи програмне забезпечення смартконтрактів, що називається “каністрами” (які взаємодіють із мережею Інтернет), а також інші блокчейні без мостів. Каністри здатні масштабуватись і працювати з ефективністю, яку можна порівняти з ефективністю традиційних інформаційних технологій.

Якщо задіяні сервіси Web3 побудовані з використанням екосистем інших блокчейнів, традиційні використовувані інформаційні технології можна замінити на смартконтракти блокчейну Internet Computer, які можуть забезпечувати ефективніші зберігання та опрацювання децентралізованих даних.

Розробники можуть розширювати інші блокчейн-сервіси й будувати служби типу SocialFi, GameFi, служби метавсесвіту Web3 та канали DeFi, які діляться власним досвідом використання вебмережі, а також системи підприємств, що використовують смартконтракти блокчейну Internet Computer.

Сьогодні на блокчейні Internet Computer можливі розміщення та функціонування сучасних соціальних мереж без сторонньої допомоги.

На блокчейні Internet Computer смартконтракти платять за здійснення власних обчислень (це явище також відоме як “зворотний газ”). 

Користувачі можуть створювати сеанси з використанням онлайн-служб, які дають їм змогу прозоро взаємодіяти з блокчейном багато разів. Служба інтернет-посвідчення дає змогу користувачам виконувати криптографічне автентифікування та створювати сеанси з використанням функцій захисту, вбудованих у їхні персональні пристрої, наприклад ідентифікатор обличчя (Face ID) на телефоні або датчик відбитків пальців на ноутбуку.

Організації DAO спільноти можуть керувати роботою сервісів у повному обсязі безпосередньо з блокчейну й застосовувати оновлення функціональності та налаштування, що пропонують розробники. Це забезпечує подальше децентралізування служб, підвищує ступінь безпеки й захищає розробників від вимог регуляторів, даючи змогу запускати зазначені сервіси в автономному режимі як протоколи.

Служби Web3 можуть винагороджувати кінцевих користувачів у токенах керування, випущених організацією DAO їхньої спільноти, наприклад якщо вони допомагають модерувати контент або агітують за використання служби новими користувачами, що робить їх власниками й частиною команди, забезпечуючи зростання популярності.

Блокчейн Internet Computer Protocol створюється протоколом Internet Computer Protocol. Його ключовий токен має назву ICP.

icp

Що надає цінності криптовалюті ICP проєкту Internet Computer?

Токен ICP має три основних призначення. По-перше, токен ICP є джерелом циклів, які використовуються для підтримання смартконтрактів у той час, коли вони виконують обчислення. Під час конвертування токена ICP у цикли, що спалюються, він зникає, створюючи, таким чином, механізм дефляції. 

По-друге, токени ICP можна додавати в стейкінг у децентралізованій автономній організації нервової системи мережі, що керує роботою блокчейну Internet Computer, для створення нейронів голосування. Нейрони голосування генерують винагороди для користувачів, які беруть участь у процесі керування. По-третє, токен ICP виконує роль засобу зберігання вартості, даючи змогу користувачам інвестувати в децентралізований продаж, що відбувається під керуванням служб Web3.

icp

Як працює протокол Internet Computer Protocol?


Блокчейн Internet Computer працює на самостійній мережі спеціалізованих машин вузлів, що дуже схоже на те, як Інтернет «працює» на спеціалізованих мережевих маршрутизаторах. Машини вузлів є стандартизованим апаратним забезпеченням, роботою якого керують незалежні постачальники вузлів по всьому світу, використовуючи автономні центри опрацювання даних.

Вузли під’єднуються один до одного в мережі Інтернет із використанням протоколу Internet Computer Protocol, що також відомий під абревіатурою ICP. Використовуючи протокол ICP, вузли формують блокчейн Internet Computer, що виконує роль Світового комп’ютера.

Криптографія ланцюгового ключа

До складу протоколу ICP входить нове криптографічне середовище, що називається криптографією ланцюгового ключа. Це робить можливим створення блокчейнами загальнодоступних ключів ланцюгів із подальшим підписуванням повідомлень із використанням розподіленого матеріалу приватного ключа. 

Криптографія ланцюгового ключа використовує єдиний загальнодоступний ключ, щоб забезпечувати перевірку під’єднаними пристроями автентичності артефактів, отриманих від блокчейну Internet Computer. Це контрастує з процедурою використання традиційних блокчейнів, які для перевірки навіть малих артефактів потребують великих обсягів даних.

Блокчейни підмереж

Блокчейн Internet Computer формує численні блокчейни підмереж. Підмережі – це незалежні блокчейни, які перебувають у мережі й можуть інтегруватися один з одним задля підвищення своєї пропускної здатності. Це дійсні підмережі в тому сенсі, що вони прозорі для смартконтрактів і поєднуються для створення єдиного необмеженого блокчейну. Це подібно до того, як підмережі розширюють можливості Інтернету, але є невидимими для застосунків, які використовують Інтернет. 

Блокчейни підмереж використовують нову систему консенсусу та криптографичне середовище, що дає змогу застосункам безпечно взаємодіяти з ними без потреби у використанні локального вузла. Застосунки можуть просто перевіряти наявність підпису ключа ланцюга в повідомленнях, обмін якими відбувається під час взаємодії між ними. Статус дійсного свідчить не лише про те, що до повідомлення, отриманого з блокчейну, не відбувалося несанкціонованого втручання, але й про те, що блокчейн підмережі функціонує належним чином і не має пошкоджень. 

Роботою мережі Internet Computer керує головний блокчейн підмереж, який запускає розширену організацію DAO, що називається нервовою системою мережі (NNS). Ця децентралізована автономна організація видає вузлам розпорядження щодо того, як структурувати мережу. Вузли можуть переконуватися в справжності отриманих інструкцій шляхом перевіряння підпису ключа ланцюга достовірності з огляду на те, що ключ ланцюга підмережі NNS завжди незмінний.

Підмережа NNS надає вказівки вузлам об’єднатися для формування блокчейнів підмережі. З огляду на специфіку функціонування криптографічної системи вузли можуть додаватися до складу підмереж і вилучатися з них постійно, без зміни ключів їхніх ланцюгів.

З огляду на те, що блокчейни підмереж не потребують копії стану іншого блокчейну, з яким вони взаємодіють, для його перевіряння, вони обмінюються повідомленнями безпосередньо, і мережа може просто додавати нові підмережі задля збільшення своєї пропускної здатності. 

Щоб взаємодіяти з будь-якою точкою мережі, застосунку треба лише знати ключ ланцюга підмережі NNS, з огляду на те, що вона підписує ключі ланцюгів, які використовуються підмережами, а до складу підмереж входять докази того, що ключі їхніх ланцюгів були підписані підмережею NNS їхніми власними підписами.

Каністрові смартконтракти

Коли інтерактивний вебконтент виконується всередині браузера, він перевіряє підписи ключів ланцюгів у складі контенту, а також відповіді, що видають «каністрові» смартконтракти, які розміщуються на блокчейні Internet Computer.

Каністрові смартконтракти є акторами програмного забезпечення, що складаються з байт-коду WebAssembly та сталих сторінок пам’яті, які запускаються всередині нього. Це дає змогу запускати смартконтракти в паралельний спосіб детерміновано в одній підмережі.

Каністрові смартконтракти дуже потужні. Вони можуть бути використаними для побудування будь-чого. Наприклад, стають можливими багатоблокові транзакції (обчислення), разом зі смартконтрактами з долученими процедурами, що періодично ініціюються блокчейном в автоматичному режимі.

Новою особливістю є те, що криптографічне середовище ланцюгового ключа протоколу було розширено, щоб дозволити смарт-контрактам керування рахунками й підписування транзакцій на інших блокчейнах. Наприклад, смартконтракти блокчейну Internet Computer можуть створювати адреси й надсилати та отримувати біткоїни, що робить можливим створення в мережі Bitcoin власних DeFi-систем.

Другим прикладом застосування є створення децентралізованих вебінтерфейсів для блокчейну Ethereum. Смартконтракти блокчейну Internet Computer можуть створювати й підписувати транзакції в мережі Ethereum, а потім опитувати результати з використанням вихідних HTTP-викликів. 

 

icp

Навіщо купувати ICP?

Інвесторів може зацікавити проєкт Internet Computer з огляду на те, що він ставить собі за мету створення блокчейн-платформи з пришвидшеним закриттям транзакцій і теоретично безкінечною пропускною здатністю. 

Мета проєкту ICP – побудування сучасного Інтернету з можливістю розміщення застосунків будь-якого масштабу – починаючи з DeFi і застосунків смартконтрактів і закінчуючи токенізованими інтернет-службами й вебсайтами. Це може зацікавити тих, хто бажає додати криптовалюту ICP до свого портфеля.

Крім того, платформа ICP може зацікавити розробників та інвесторів, які бажають створювати відкриті інтернет-сервіси, які забезпечували б існування продуктів і послуг, які можуть потенційно замінити собою великі централізовані технічні компанії. 

icp

Почати купувати ICP


Якщо ви готові зробити наступний крок і хочете купити трохи криптовалюти ICP (Internet Computer Protocol), натисніть кнопку нижче!

 

Buy ICP
icp

Kraken

(3k)
Get the App