Kraken

Правові положення

Захист даних заявників на працевлаштування в Сингапурі

Це Повідомлення про захист даних («Повідомлення») визначає основні засади збирання, використання, розкриття або іншого опрацювання персональних даних заявників на працевлаштування компанією Payward Asia («ми», «нас» або «наше»), відповідно до Закону Сингапуру про захист персональних даних («PDPA») від 2012 року. Ця Політика стосується опрацювання персональних даних, які перебувають у нашому володінні або під нашим контролем, включно з персональними даними, які перебувають у володінні організацій, які ми залучили до збирання, використання, розкриття або опрацювання персональних даних у наших цілях.

 1. Застосовність цього Повідомлення

  1. Це Повідомлення стосується всіх осіб, які претендують на ту чи іншу позицію в нашій організації («заявників на працевлаштування»).
 2. Персональні дані

  1. Згідно з тим, як цей термін використовується в цьому Повідомленні, «персональні дані» означають дані (незалежно від того, достовірні вони чи ні) про працівника або заявника на працевлаштування, якого можна ідентифікувати на основі використання: (a) цих даних; або (b) цих даних та іншої інформації, до якої ми маємо або, імовірно, матимемо доступ.
  2. Персональні дані про вас, які ми можемо збирати, охоплюють (без будь-яких обмежень) таке:
   1. ваше ім’я або псевдонім, стать, національне посвідчення особи / ідентифікаційний номер іноземця або номер паспорта, дату народження, національність, а також країну й місто народження;
   2. поштову адресу, номери телефонів, електронну адресу й іншу контактну інформацію;
   3. резюме, відомості про здобуту освіту та професійну кваліфікацію, а також сертифікаційні документи й рекомендації з попереднього місця роботи;
   4. відомості про трудову діяльність та історію здобуття освіти;
   5. інформацію про заробітну плату й реквізити банківського рахунку;
   6. відомості про найближчих родичів, дружину/чоловіка й інших членів родини;
   7. відомості про медичні проблеми й інвалідність, що можуть впливати на виконання робочих обов’язків; і
   8. фотографії.
  3. Інші терміни, використані в цьому Повідомленні, мають тлумачитися згідно з їх визначенням у Законі про захист персональних даних (там, де це дозволяє контекст).
 3. Збирання, використання та розкриття персональних даних

  1. Загалом ми збираємо персональні дані, які (a) ви свідомо й добровільно надаєте в процесі виконання ваших робочих обов’язків або подання заяви про прийняття на роботу в нашій компанії, або у зв’язку з усім вищезазначеним, або ж які ви надаєте через третю сторону, належним чином уповноважену вами на розкриття ваших персональних даних нам (вашого «уповноваженого представника», яким може бути, наприклад, ваш агент із працевлаштування), після того як (i) ви (або ваш уповноважений представник) були сповіщені щодо цілей збирання даних, і (ii) ви (або ваш уповноважений представник) надали письмову згоду на збирання та використання ваших персональних даних із зазначеними цілями; або (b) можуть збиратись і використовуватись без отримання згоди, згідно з положеннями Закону про захист персональних даних або інших законів, які це дозволяють або вимагають. Перед збиранням будь-яких додаткових персональних даних і перед використанням ваших персональних даних із метою, про яку вас не було сповіщено (за винятком випадків, коли це дозволено або санкціоновано законом), ми будемо звертатися до вас для отримання згоди на такі дії.
  2. Ваші персональні дані ми збиратимемо й використовуватимемо й у разі потреби можемо розкривати ваші персональні дані стороннім особам із такими цілями:
   1. доступу до інформації щодо вашої придатності до виконання робочих обов’язків на будь-якій поточній або потенційній посаді в організації та її оцінювання;
   2. перевірка вашої особи й достовірності ваших персональних даних та іншої наданої інформації;
   3. виконання обов’язків у межах вашої угоди про наймання, яку ви уклали з нами, або у зв’язку з нею, включно з виплатою грошової винагороди й утриманням податків;
   4. доступу до інформації щодо вашої придатності до виконання робочих обов’язків у межах виконання трудової діяльності / робочого завдання або продовження виконання таких робочих обов’язків у нашій організації та оцінювання такої інформації; і
   5. для сприяння виконанню нами вимог будь-яких законів, звичаїв і нормативних актів, які можуть бути застосовними до нас.
  3. Цілі, перелічені у вищевикладених положеннях, можуть залишатися застосовними навіть у ситуаціях, коли ваші взаємини з нами (наприклад, у межах вашої угоди про наймання, якщо вас буде прийнято на роботу) було припинено або змінено будь-яким чином, упродовж розумно обґрунтованого періоду після цього (зокрема, якщо це застосовно, із періодом, потрібним для реалізування наших прав у межах контракту, укладеного з вами).
 4. Відкликання згоди

  1. Згода на процедури збирання, використання та розкриття ваших персональних даних, яку ви надаєте, зберігатиме чинність доти, доки ви не відкличете її в письмовій формі. Як заявник на працевлаштування, ви можете відкликати згоду й надати нам запит на припинення збирання, використання та/або розкриття ваших персональних даних із будь-якою метою або з усіма цілями, переліченими вище, шляхом надання вашого запиту в письмовій формі або електронною поштою нашому Відповідальному за захист даних, контактну інформація якого наведено нижче.
  2. Після отримання вашого письмового запиту або відкликання вашої згоди нам може знадобитися розумно обґрунтований проміжок часу (залежно від складності запиту та ступеня його впливу на наші взаємини з вами) для опрацювання вашого запиту та для того, щоб сповістити вас про наслідки задоволення нами вашого запиту, включно з будь-якими юридичними наслідками, які можуть вплинути на ваші права й обов’язки перед нами. Загалом ми прагнутимемо до того, щоб завершити опрацювання вашого запиту й задовольнити його впродовж 20 (двадцяти) днів із дня його отримання.
  3. Хоча ми поважаємо ваше рішення щодо відкликання вашої згоди, будь ласка, зверніть увагу, що, залежно від природи й охоплення вашого запиту, ми можемо виявитися нездатними опрацювати вашу заяву про приймання на роботу (залежно від обставин). За таких обставин ми сповістимо вас перед завершенням опрацювання вашого запиту (згідно із зазначеним вище). Якщо ви вирішите анулювати ваше відкликання згоди, будь ласка, повідомте нас у письмовій формі згідно з процедурою, описаною в параграфі 7 вище.
  4. Будь ласка, зверніть увагу, що відкликання згоди не впливає на наше право продовжувати збирання, використання та розкриття персональних даних у тих випадках, коли такі збирання, використання та розкриття без згоди дозволені або вимагаються згідно з положеннями застосовного законодавства.
 5. Доступ до персональних даних і внесення змін до них

  1. Якщо ви бажаєте надіслати (a) запит на доступ до копії ваших персональних даних, які ми зберігаємо, або до інформації щодо шляхів, якими ми використовуємо або розкриваємо ваші персональні дані, або ж (b) запит на внесення змін або оновлення будь-яких із ваших персональних даних, які ми утримуємо, ви можете надати запит у письмовій формі або надіслати його електронною поштою нашому Відповідальному за захист даних, контактну інформацію якого наведено нижче.
  2. Будь ласка, зверніть увагу, що за розгляд запиту на доступ може стягуватися комісія в розумних межах. У такому разі ми проінформуємо вас про стягнення комісії, перш ніж починати опрацювання вашого запиту.
  3. Ми відповімо на ваш запит настільки швидко, наскільки це буде можливим (у розумно обґрунтованих межах). Загалом ми відповідаємо впродовж 30 (тридцяти) днів. Якщо ми не зможемо відповісти на ваш запит на забезпечення доступу впродовж 30 (тридцяти) днів після його отримання, то проінформуємо вас у письмовій формі впродовж 30 (тридцяти) днів щодо часу, до якого ми зможемо відповісти на ваш запит. Якщо ми не зможемо надати вам будь-які персональні дані або внести до них зміни, про які ви просите, то, у загальному випадку, проінформуємо вас щодо причин нашої неспроможності зробити це (за винятком випадків, коли Закон про захист персональних даних не накладає на нас таких обов’язків).
  4. Будь ласка, зверніть увагу, що, залежно від характеру поданого запиту, ми муситимемо надати вам доступ лише до персональних даних у документах, про які ви просите, а не до документів загалом. У таких випадках ми можемо просто надати вам підтвердження того факту, що наша організація має у своєму розпорядженні персональні дані, які зберігаються в її записах, якщо самі зазначені записи становлять мізерно малу частину документа.
 6. Захист персональних даних

  1. Для запобігання несанкціонованому доступу, збиранню, використанню, розкриттю, копіюванню, зміні, утилізуванню ваших персональних даних або інших подібних ризиків ми вжили потрібних адміністративних, фізичних і технічних заходів, як-от актуальний антивірусний захист і шифрування та розкриття персональних даних нашим внутрішнім працівникам або нашим уповноваженим стороннім постачальникам послуг та агентам лише на основі принципу службової потреби.
  2. Однак, зверніть увагу, що ніякий метод передавання даних через Інтернет або метод електронного їх зберігання не є цілковито безпечним. Хоча цілковиту безпеку гарантувати неможливо, ми прагнемо забезпечити захист вашої інформації та постійно переглядаємо й удосконалюємо наші заходи з підтримання інформаційної безпеки.
 7. Достовірність персональних даних

  1. У загальному випадку ми покладаємося на зміст персональних даних, наданих вами (або вашим уповноваженим представником). Щоб гарантувати актуальність, повноту й достовірність ваших персональних даних, будь ласка, сповіщайте нас у разі зміни ваших персональних даних, інформуючи нашого Відповідального за захист даних у письмовій формі або через електронну пошту, використовуючи контактну інформацію, наведену нижче.
 8. Зберігання персональних даних

  1. Ми можемо зберігати ваші персональні дані впродовж усього періоду існування потреби в забезпеченні виконання нами своїх обов’язків згідно з цілями, з якими ці дані було зібрано, або ж упродовж періоду, потрібного й допустимого згідно з вимогами застосовних законів.
  2. Ми припинимо зберігати ваші персональні дані або видалимо засоби, завдяки яким дані можуть асоціюватися з вами, щойно стане розумним припускати, що таке зберігання даних більше не слугує цілям, із якими персональні дати збиралися, і більше не є потрібним для забезпечення юридичних або ділових вимог.
 9. Передавання персональних даних за межі Сингапуру

  1. У загальному випадку ми не передаємо ваші персональні дані поза межі Сингапуру. Однак якщо ми вирішимо це зробити, то попросимо вашої згоди на таке передавання даних і вживемо заходів задля гарантування того, що ваші персональні дані й надалі матимуть захист, щонайменше порівнянний із тим, який забезпечує Закон про захист персональних даних.
 10. Відповідальний за захист даних

  1. Ви можете звертатися до нашого Відповідального за захист даних у разі будь-яких запитів або зауважень щодо нашої політики та процедур захисту персональних даних або якщо ви забажаєте подати будь-який запит у письмовій формі, за такою адресою:

  Контактний номер: 01831 244 0193

  Адреса електронної пошти: [email protected]

 11. Сфера дії Повідомлення та внесення змін до Повідомлення

  1. Це повідомлення чинне щодо будь-якої іншої політики, сповіщень, договірних умов і пунктів про згоду, які належать до процесу збирання, використання та розкриття ваших персональних даних нами.
  2. Ми можемо переглядати текст цього Повідомлення час від часу без будь-якого завчасного попередження. Ви можете визначити, чи відбувся будь-який такий перегляд, перевіривши дату останнього оновлення тексту цього Повідомлення. Продовження виконання вами ваших робочих обов’язків і ваша участь у нашому процесі рекрутингу дорівнюють визнанню та прийняттю вами таких змін.

 

Дата набуття чинності: 24.04.2019