Kraken

Mua Bitcoin và tiền kỹ thuật số

Đăng ký ngay hôm nay và mua hơn 65 loại tiền điện tử trong vài phút.
Hãy bắt đầu với số tiền nhỏ như là 10 đô la.

Kraken

(3k)
Get the App

Một nền tảng. Rất nhiều khả năng. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về tiền điện tử từ đồng coin riêng tư đến các token nền tảng.

20 đơn vị tiền tệ và sẽ còn nhiều hơn nữa

Một nền tảng. Rất nhiều khả năng. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về tiền điện tử từ đồng coin riêng tư đến các token nền tảng.

dir="ltr">Chúng tôi có các tài sản.

Với hơn 70 cặp tiền tệ để lựa chọn, chúng tôi cung cấp một trong những lựa chọn đồng tiền lớn nhất để mua, bán và giao dịch -- với các tài sản mới được bổ sung thường xuyên.

Xem tất cả các token chúng tôi đang hỗ trợ

Tính thanh khoản cao của chúng tôi cho phép thực thi chiến lược của bạn nhanh hơn.

Thanh khoản tài sản của bạn nhanh hơn

Tính thanh khoản cao của chúng tôi cho phép thực thi chiến lược của bạn nhanh hơn.

Nhanh nhẹn trong các thị trường đang chuyển dịch.

Sàn giao dịch Kraken cung cấp tính thanh khoản cao nhất hiện có với mức chênh lệch thấp cho phép bạn giao dịch ở mức giá bạn muốn.

Ngoài việc là sàn giao dịch hàng đầu về tính thanh khoản của bitcoin, chúng tôi luôn nằm trong số các sàn giao dịch hàng đầu theo khối lượng cho tất cả các tài sản mà chúng tôi liệt kê.

Thêm về tính thanh khoản

Các tính năng mạnh mẽ được xây dựng dựa trên sự đơn giản và tiện lợi.

Tăng thêm danh mục đầu tư của bạn

Các tính năng mạnh mẽ được xây dựng dựa trên sự đơn giản và tiện lợi.

Tăng cường danh mục đầu tư của bạn.

Chúng tôi đã xây dựng một sàn giao dịch tiền điện tử hiện đại, đơn giản và trực quan cho cả những chiến lược giao dịch phức tạp nhất.

Bằng cách cung cấp chức năng giao dịch nâng cao như giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai trong một giao diện đơn giản, chúng tôi có các công cụ bạn cần để phát triển danh mục đầu tư của mình.

Khám phá tất cả các tính năng

Luôn cập nhật các khoản đầu tư của bạn bằng các công cụ biểu đồ tiên tiến nhất.

Tăng thêm danh mục đầu tư của bạn

Luôn cập nhật các khoản đầu tư của bạn bằng các công cụ biểu đồ tiên tiến nhất.

Tự tin lập biểu đồ khóa học của bạn.

Nâng cao giao dịch của bạn lên cấp độ tiếp theo các công cụ phân tích kỹ thuật, thực hiện lệnh trên nhiều sàn giao dịch và giám sát danh mục đầu tư tự động. Theo dõi và giao dịch toàn bộ thị trường từ một nền tảng duy nhất.

Tìm hiểu thêm về Cryptowatch

So you’re new to Kraken? No problem. We make it safe and simple to buy and sell cryptocurrency.

Newcomers and experts alike

So you’re new to Kraken? No problem. We make it safe and simple to buy and sell cryptocurrency.

From day one, we designed and built Kraken for newcomers and experts alike.

While we're proud to be one of the largest bitcoin exchanges, serving clients in over 190 countries, we're just as excited about helping people discover the world of crypto and expand their portfolios to include other digital assets.

Learn how to start trading on Kraken

From simple buying to advanced trading we have you covered.

Futures trading

From simple buying to advanced trading we have you covered.

Our trading platform is chock full of features.

Our easy-to-use interface, quick funding options and wide range of digital currencies allow you to effortlessly execute both long and short-term investment strategies. You can also take advantage of our advanced features, like margin and futures trading, so you can do more with less, leveraging the power of your portfolio.

Explore futures trading

Fees as low as 0% so you can keep your money in your wallet where it belongs.

Bye-bye high minimums and hidden fees.

Fees as low as 0% so you can keep your money in your wallet where it belongs.

Bye-bye high minimums and hidden fees.

Unlike traditional trading platforms, we don’t charge a flat fee for every trade you make - and there’s never any guesswork or hidden costs.

The more you trade, the lower your rate. Our volume-based, investor-friendly fee structure rewards you for trading so you can make more trades for less.

See how our fees work

70+ asset pairs available to trade and we’re still counting.

70 cryptocurrencies to trade

70+ asset pairs available to trade and we’re still counting.

Our vetted asset list continues to grow.

Kraken’s exchange and trading platform provides access to one of the largest selections of coins to trade with 20+ assets and more coming around the corner.

See all our coin offerings

One platform. A sea of possibilities. We offer a wide selection of cryptocurrencies from privacy coins to platform tokens.

20 Currencies and Counting

One platform. A sea of possibilities. We offer a wide selection of cryptocurrencies from privacy coins to platform tokens.

We have the assets.

With 70+ currency pairs to choose from, we provide one of the largest selections of coins to buy, sell and trade -- with new assets added frequently.

See all our token offerings

Our high liquidity enables faster execution for your strategy.

Liquify your assets faster

Our high liquidity enables faster execution for your strategy.

Stay agile in shifting markets.

The Kraken Exchange offers the highest liquidity available with tight spreads that allow you to trade at the price you want.

Aside from being the top exchange for bitcoin liquidity, we're consistently among the top exchanges by volume for all of the assets we list.

More about liquidity

Robust features built with simplicity and convenience in mind.

Supercharge your portfolio

Robust features built with simplicity and convenience in mind.

Supercharge your portfolio.

We built a state-of-the-art cryptocurrency exchange that's simple and intuitive for even the most complex trading strategies.

By offering advanced trade functionality like margin trades and futures in a straightforward interface, we have the tools you need to grow your portfolio.

Explore all features

Stay on top of your investments with the most advanced charting tools.

Supercharge your portfolio

Stay on top of your investments with the most advanced charting tools.

Chart your course with confidence.

Take your trading to the next level with advanced technical analysis tools, order execution across multiple exchanges, and automated portfolio monitoring. Watch and trade the entire market from a single platform.

Learn more about Cryptowatch