Kraken

Chương trình tài trợ cho lập trình viên Bitcoin và Tiền điện tử

Tìm hiểu cách bạn có thể đăng ký nhận tài trợ hàng quý từ Kraken dành cho lập trình viên nguồn mở.

bitcoin crypto developer grant

Bitcoin and Crypto Developer Grant Program

Learn how you can apply for quarterly open-source developer grants awarded by Kraken

bitcoin crypto developer grant

Tài Trợ Dự Án Phát Triển Trong Mơ Của Bạn

Tại Kraken, chúng tôi biết rằng công việc của mình sẽ không thể thực hiện được nếu không dành vô số giờ cho những ý tưởng đổi mới của những người đóng góp nguồn mở nhiệt huyết. 

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chỉ đơn giản là sẽ không tồn tại nếu không có những anh hùng vô danh này. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã bắt đầu một chương trình tài trợ mã nguồn mở được thiết kế để làm nổi bật và nâng cao công việc tuyệt vời quan trọng giúp tiền điện tử đạt được tiềm năng của chúng.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách đăng ký tài trợ Kraken, cũng như các ví dụ về công việc đã truyền cảm hứng cho chúng tôi quá khứ. 

Chúng tôi mong muốn cùng chung sức mở rộng quyền tự do tài chính. 

Tài trợ dành cho lập trình viên

Tại đây, bạn có thể tìm thấy lịch sử quyên góp nguồn mở của Kraken.

Danh mục tài trợ

Kraken is open to considering grant opportunities in the following protocols, though we may consider opportunities in areas not listed below: 

Yêu cầu người nhận tài trợ

Các khoản tài trợ Kraken được trao không cần có nghĩa vụ.  

Người nhận tài trợ sẽ có cơ hội gửi thông tin cập nhật hàng quý về tác động của công việc, thảo luận về công việc của họ tại các sự kiện Kraken và trên phương tiện truyền thông xã hội Kraken.

Sẵn sàng đăng ký?

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký tài trợ nguồn mở, vui lòng liên hệ qua email bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới. Vui lòng bao gồm tài liệu về dự án và/hoặc tổ chức của bạn hoặc bạn có thể liên hệ ra ngoài để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ bạn!
Gửi email cho chúng tôi

Kraken Pro

(35k)
Get the App