Kraken

Chỉ số

Các chỉ số tiền điện tử mạnh mẽ

Các chỉ số từ một nhà lãnh đạo duy nhất trong tiêu chuẩn tiền điện tử

Kraken cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tiêu chuẩn thị trường và định giá mỗi ngày cũng như mỗi giây từ công ty con CF Benchmarks thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi — nhà cung cấp chỉ số tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, được ủy quyền và quản lý bởi FCA của Vương quốc Anh.

Là đối tác đáng tin cậy của các tổ chức tài chính sáng tạo và uy tín nhất, tỷ giá tham chiếu, chỉ số theo thời gian thực và danh mục đầu tư chỉ số của CF Benchmarks cung cấp năng lượng cho các sản phẩm tài chính được quản lý bao gồm các công cụ phái sinh đã niêm yết, quỹ đầu tư và các sản phẩm có cấu trúc từ các công ty hàng đầu thế giới. Điểm quan trọng nhất của CF Benchmarks là Tỷ giá tham chiếu Bitcoin (BRR) CME CF hàng đầu được sử dụng để thanh toán các hợp đồng tương lai Bitcoin-USD được liệt kê bởi CME Group cũng như tiêu chuẩn định giá Bitcoin của các nhà quản lý tài sản khác nhau trên toàn cầu.

Đảm bảo chỉ số và tính toàn vẹn của thị trường

Tiêu chuẩn CF bao gồm hơn 40 tài sản với các chỉ số và tiêu chuẩn tiền điện tử có thể nhân rộng, tất cả đều được củng cố bởi các phương pháp công khai mạnh mẽ đã được thị trường thử nghiệm đầy đủ kể từ năm 2017. 

Ngoài ra, các chỉ số Tiêu chuẩn CF tuân thủ các tiêu chuẩn quy định cao nhất dưới dạng Quy định về tiêu chuẩn của Vương quốc Anh (BMR) đã được kiểm toán độc lập bởi Deloitte. Đây là bằng chứng cho thấy việc quản trị, quy trình và biện pháp kiểm soát của họ hoàn toàn tuân thủ Quy định về tiêu chuẩn của Vương quốc Anh.

Cơ cấu phân loại tài sản kỹ thuật số CF hướng dẫn nhà đầu tư thông qua nền kinh tế blockchain

Cấu trúc phân loại tài sản kỹ thuật số CF (CF DACS) là một hệ thống đa cấp mạnh mẽ và toàn diện để phân loại và phân khúc tài sản kỹ thuật số theo mục đích chức năng của chúng. Cấu trúc được tạo ra để giúp các nhà đầu tư hiểu về nền kinh tế blockchain và tối ưu hóa danh mục tài sản kỹ thuật số của họ. Họ cũng đã tương tác với CF DACS Token Explorer của họ. 

DACS

Các nguyên tắc cơ bản của CF DACS là gì?  

  • Độc quyền chung - không có tài sản nào có thể tồn tại trong nhiều danh mục tại bất kỳ thời điểm nào
  • Sự phát triển - bao gồm các xu hướng của ngày hôm nay và ngày mai trong khi cho phép tài sản di chuyển giữa các danh mục khi chúng phát triển theo thời gian
  • Tính phổ quát - việc phân loại mang tính toàn diện và bao gồm tất cả các tài sản đủ điều kiện trong tập hợp

CF DACS dùng để làm gì?

CF DACS nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nền kinh tế blockchain, đồng thời hỗ trợ quá trình phân tích và xây dựng danh mục đầu tư, bao gồm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng danh mục đầu tư nắm giữ bất kỳ loại tài sản kỹ thuật số nào, toàn bộ chuỗi giá trị hoặc danh mục kinh tế blockchain. 

CF DACS cho phép các nhà đầu tư và nhà quản lý hiểu và trình bày rõ các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của danh mục đầu tư tài sản kỹ thuật số của họ bằng cách cho phép phân bổ rủi ro và hiệu suất. Để hỗ trợ bạn hình dung về hiệu quả hoạt động của các thành phần chỉ mục kể từ lần tái cân bằng cuối cùng, chúng tôi đã tạo các hoạt ảnh video ngắn cho từng chỉ mục.

 

CF

Kraken Pro

(35k)
Tải ứng dụng