Kraken
Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ giao ngay: Giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy lên đến 5 lần

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ giao ngay: Giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy lên đến 5 lần

Thúc đẩy giao dịch của bạn

Giao dịch tiền điện tử nhìn chung đã được hiểu rõ, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm các tính năng nâng cao hơn để hỗ trợ các chiến lược của mình thì sao? Đó là lúc giao dịch ký quỹ xuất hiện.

Việc mở một vị thế giao dịch ký quỹ (còn gọi là "giao dịch ký quỹ") có thể làm tăng mức độ tiếp xúc của bạn với sự biến động của thị trường, giúp các chiến lược giao dịch của bạn trở nên linh hoạt hơn.
Kraken cung cấp hơn 100 thị trường hỗ trợ ký quỹ để bạn mua (truy cập "mua") hoặc bán (truy cập "bán") số lượng tiền điện tử ngày càng tăng với đòn bẩy lên đến 5 lần.

Truy cập công cụ

bạn cần trên Kraken

Đòn bẩy lên đến 5 lần

Nhanh chóng và dễ dàng sử dụng ký quỹ để mua hoặc bán một loại tiền điện tử với đòn bẩy lên đến 5 lần tại hơn 100 thị trường.

Chi phí tái đầu tư ổn định

Kraken cung cấp các khoản phí ổn định cho các vị thế ký quỹ, cho phép bạn tính toán và dự đoán chính xác chi phí giao dịch.

Giao diện giao dịch chuyên nghiệp

Dễ dàng quản lý các vị thế của bạn với nền tảng giao dịch trực quan và các tùy chọn lệnh nâng cao của chúng tôi.

Hạn mức  ký quỹ cao

Khách hàng đủ điều kiện có thể truy cập hàng triệu đô la trợ cấp ký quỹ.

 

Bao hiểm toàn diện

Quản lý mức độ tiếp xúc của bạn trên nhiều loại tiền điện tử. Hiện có hàng trăm thị trường giao ngay để giao dịch ký quỹ.

Chính xác thì giao dịch giao ngay là gì?

Giao dịch ký quỹ giao ngay cho phép bạn mua và bán tiền điện tử trên Kraken bằng cách sử dụng số tiền có thể vượt quá số dư tài khoản của bạn. Không giống như giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch sản phẩm phái sinh, giao dịch ký quỹ giao ngay liên quan đến việc mua hoặc bán các tài sản cơ sở thực tế, thay vì các hợp đồng tài chính.

Ví dụ:
Giả sử bạn nạp 5.000 đô la Mỹ vào tài khoản. Khi sử dụng phần mở rộng ký quỹ từ Kraken, bạn có thể mua hoặc bán BTC/USD trị giá 10.000 đô la Mỹ trên sổ lệnh BTC/USD bằng tài khoản này.

Phí cố định cho giao dịch ký quỹ

Kraken cung cấp các khoản phí ổn định và có thể dự đoán được cho các giao dịch ký quỹ. Tùy thuộc vào cặp ký quỹ mà bạn đang giao dịch, bạn sẽ bị tính phí từ 0,01% đến 0,02% để mở một vị thế. Chi phí tái đầu tư với cùng số tiền sẽ được áp dụng 4 giờ một lần khi vị thế vẫn mở.

Trước khi sử dụng ký quỹ để giao dịch tiền điện tử, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu đầy đủ về những rủi ro đặc biệt có liên quan. Có rất nhiều khái niệm để tìm hiểu, nhưng vấn đề ở đây là tiền của bạn đang bị đe dọa, vì vậy bạn nên dành thời gian để xem qua tất cả mọi thông tin một cách cẩn thận.

Một khoản phí được tính theo chu kỳ mỗi 4 giờ,
nhằm duy trì vị thế ký quỹ mở.

*Tính khả dụng của các dịch vụ giao dịch ký quỹ phải tuân theo các giới hạn và tiêu chí đủ điều kiện nhất định.

Đăng ký. Bắt đầu!

Đăng ký. Bắt đầu!

Đi sâu vào nền tảng và đưa
các giao dịch có đòn bẩy vào chiến lược giao dịch tiền điện tử của bạn!

Đăng ký

Đăng ký. Bắt đầu!

Đăng ký. Bắt đầu!

Đi sâu vào nền tảng và đưa
các giao dịch có đòn bẩy vào chiến lược giao dịch tiền điện tử của bạn!

Đăng ký