Kraken

Kiếm Thưởng bằng cách staking coin và tiền pháp định

Kiếm Thưởng bằng cách staking coin và tiền pháp định

Đặt cược (Staking) là một cách tuyệt vời để tối đa hóa số tiền mà bạn nắm giữ trong việc đặt cược tiền xu và tiền pháp định mà nếu ngược lại sẽ chỉ nằm yên trong tài khoản Kraken của bạn. Sau khi đặt cược tài sản của mình, bạn có thể kiếm được phần thưởng đặt cọc trên số tài sản nắm giữ của mình và phát triển chúng hơn nữa bằng cách cộng gộp các phần thưởng đó trong tương lai.

Bắt đầu
Step 1

Get staking assets

Buy assets or fund your Kraken account with one of the assets that are eligible for staking below.

 

Step 2

Select an asset to stake

Choose from the available assets in your spot wallet.

Step 3

Earn rewards

You will receive rewards twice a week from your staked assets.

Cardano (ADA)

 

On-chain

Yearly rewards

4-6%

 

Stake

Cosmos (ATOM)

 

On-chain

Yearly rewards

12%

 

Stake

Ethereum (ETH 2)

 

On-chain

Yearly rewards

4-7%

 

Stake**

**Subject to additional terms and conditions. Learn more

Flow (FLOW)

 

On-chain

Yearly rewards

6-9%

 

Stake

Kava (KAVA)

 

On-chain

Yearly rewards

23%

 

Stake

Kusama (KSM)

 

On-chain

Yearly rewards

18%

 

Stake

Mina (MINA)

 

On-chain

Yearly rewards

12-20%

 

Stake*

Polkadot (DOT)

 

On-chain

Yearly rewards

12%

 

Stake

Secret (SCRT)

 

On-chain

Yearly rewards

18-21%

 

Stake

Solana (SOL)

 

On-chain

Yearly rewards

6%

 

Stake

Terra (LUNA)

 

On-chain

Yearly rewards

4.75%

 

Stake

Tezos (XTZ)

 

On-chain

Yearly rewards

5%

 

Stake

Tron (TRX)

 

On-chain

Yearly rewards

6-9%

 

Stake*

Bitcoin (BTC)

 

Off-chain

Yearly rewards

0.25%

 

Stake*

*Eligible countries only.
Learn more

Euro (EUR)

 

Off-chain

Yearly rewards

1.5%

 

Stake*

*Eligible countries only.
Learn more

US Dollar (USD)

 

Off-chain

Yearly rewards

2%

 

Stake*

*Eligible countries only.
Learn more

Phần thưởng staking là gì?

Bạn có thể nhận thưởng khi stake tiền kỹ thuật số và tiền pháp định trong một khoảng thời gian như một cách khuyến khích thu thập và nắm giữ coin. Một số đồng tiền khi stake có thể yêu cầu một khoảng thời gian liên kết. Để nhận thưởng, chọn tài sản mà bạn muốn stake và sau khi kết thúc giai đoạn liên kết, coin sẽ sẵn sàng để stake và nhận thưởng hàng tuần từ quá trình Bằng chứng Cổ phần (Proof of Stake process).

Proof of Stake là gì?

Các đồng tiền phổ biến như Bitcoin là bằng chứng về công việc, nghĩa là chúng được tạo ra bằng cách sử dụng các máy cạnh tranh để giải các phương trình phức tạp để “khai thác” tiền và tài sản kỹ thuật số. Proof of Stake hoạt động khác nhau bằng cách chọn từ một nhóm những người nắm giữ tiền Proof of Stake. Có thể thêm "nút xác thực" Proof of Stake vào nhóm bằng cách đặt coin trong một khoảng thời gian nhất định, mang lại cho người xác thực Proof of Stake một nguồn thu nhập mà không cần  phần cứng khai thác mạnh mẽ.

Staking coin & các đồng kỹ thuật số

Đây là các loại coin và tiền pháp định bạn có thể kiếm thưởng thông qua dịch vụ staking trên Kraken. Ví dụ, bạn mua coin trên Kraken như Tezos (XTZ), Dash (DASH) và Cosmos (ATOM) và staking chúng để nhận thưởng.

Staking on-chain và off-chain

Staking on-chain cho phép bạn staking tài sản với các giao thức blockchain Bằng chứng cổ phần (PoS) như Tezos, trong khi staking off-chain cho phép bạn staking tài sản với Kraken Margin Pool. Staking off-chain chỉ dành cho các quốc gia đủ điều kiện.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào nữa không?

Tuyên bố từ chối thưởng staking

Tỷ lệ lợi nhuận có thể thay đổi và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Kraken. Cả tài khoản Kraken và tài sản đã stake của bạn đều không được bảo hiểm chống tổn thất hoặc được bảo vệ bởi Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ ("FDIC") hoặc Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán ("SIPC"). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi