Kraken

TỔ CHỨC

Kraken là đối tác tiền điện tử đáng tin cậy
an toàn của bạn

Institutional Cryptocurrency TradingInstitutional Cryptocurrency Trading

TỔ CHỨC

Kraken là đối tác tiền điện tử đáng tin cậy và an toàn của bạn

THANH KHOẢN

Kraken có khả năng thanh khoản để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn.

OTC Institutions Image

OTC

Quầy OTC của chúng tôi cung cấp giao dịch giao ngay tiếp xúc cao trên quy mô lớn, cũng như quyền truy cập vào các sản phẩm phái sinh riêng để quản lý rủi ro và tạo alpha cho các đối tác đủ điều kiện. 

Spot Images

Giao dịch giao ngay

Hưởng lợi từ hơn 100 tài sản và hàng trăm cặp giao dịch tiền pháp định, tiền điện tử và stablecoin, đồng thời tiếp cận đòn bẩy với hạn mức ký quỹ cao, các loại lệnh nâng cao và các API đầy đủ tính năng.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ của chuyên gia cho các nhà giao dịch & theo thể chế chuyên nghiệp

Institutions Client Support section image

Kraken cung cấp quyền truy cập 24/7 vào các nhóm Quản lý tài khoản và Quan hệ theo thể chế tận tâm của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc dịch vụ nhắn tin được mã hóa ưu tiên.

Cho dù bạn là văn phòng gia đình, nhà môi giới, nhà giao dịch tần suất cao hay có bất cứ vai trò trung gian nào, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp dịch vụ chu đáo nhất trong ngành. Các đại diện Kraken được chỉ định dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn, vì vậy bạn luôn được hỗ trợ bởi những nhân viên tốt nhất.

 

Institutions Client Support section image
Institutions Security section image

BẢO MẬT

Kraken đặt ra tiêu chuẩn

tiêu chuẩn về bảo mật. 

Institutions Security section image

Bảo mật là vấn đề cốt lõi trong từng tế bào của Kraken, đó là lý do tại sao chúng tôi có một hồ sơ bảo mật hoàn hảo sau hơn 10 năm kinh doanh. Là một tổ chức chuyên về tiền điện tử, danh tiếng lâu đời của Kraken về việc nhấn mạnh vấn đề bảo mật đã tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn trong ngành thông qua các biện pháp kiểm soát toàn diện của chúng tôi, được thiết kế để ngăn chặn việc đánh cắp tài sản hoặc thông tin tài chính. 

Do đó, khách hàng của chúng tôi đã tin tưởng giao cho chúng tôi tài sản trên chuỗi giá trị hàng tỷ đô la, bao gồm nhiều ETH2 bị khóa để staking dài hạn hơn bất kỳ sàn giao dịch ngang hàng nào khác.

 

KRAKEN CLIENTS

We serve a variety of financial services businesses

Institutions Client Support

We have experience with all types of institutional clients and businesses. Learn more about how Kraken can be your crypto industry partner.

Investment Funds

Corporate Treasury

Crypto Miners

Trading Firm

Wealth Managers

Kraken serves many Institutional client types

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ về

TỔ CHỨC

mail icon

Thông tin cá nhân

Hiện không có dịch vụ ở Washington và bang New York

🇺🇸

Thông tin doanh nghiệp