Kraken

Tổ chức

Kraken được xây dựng cho các tổ chức
với nhiều quy mô và hình thái khác nhau

Institutional Cryptocurrency Trading

Giải pháp kinh doanh của bạn đối với tiền kỹ thuật số.

Với hạn mức API và nạp/rút khả dụng cao nhất, ưu tiên gia nhập và truy cập vào dịch vụ Quản lý Tài khoản Kraken, tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi là lựa chọn tuyệt vời dành cho:
 

  • Các ngân hàng đầu tư, nhà môi giới & FCMs
  • Các quỹ tương hỗ, lương hưu và bảo hiểm tự thân
  • Các công ty bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ và các phương tiện quản lý tài sản khác
  • Các công ty thương mại độc quyền, công ty giao dịch với tần suất cao, công ty giao dịch thuật toán
  • Kinh doanh liên quan tới tiền kỹ thuật số, ATM, biên chế bằng tiền kỹ thuật số, Ví điện tử
Đăng ký ngay bây giờ

Nếu bạn muốn được hỗ trợ cá nhân hóa hoặc có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với nhóm quản lý tài khoản của chúng tôi tại vipdesk@kraken.com

Nhận hạn mức nạp/rút cao hơn đối với tiền pháp định và tiền kỹ thuật số.

Tài khoản doanh nghiệp trên Kraken được cung cấp hạn mức nạp/rút cao hơn cho cả hai tùy chọn nạp/rút tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm việc gia tăng đáng kể hạn mức rút tài sản kỹ thuật số mỗi ngày và mỗi tháng, cũng như việc gia tăng hạn mức nạp và rút tiền pháp định mỗi ngày, mỗi tháng hoặc mỗi năm .
 

Kraken cung cấp giới hạn tỷ lệ API khả dụng cao nhất.

Là khía cạnh cốt lõi của các chiến lược giao dịch nâng cao, tất cả các khách hàng doanh nghiệp của Kraken sẽ nhận được hạn mức tỉ lệ mở rộng đối với lệnh gọi API riêng, cho phép thực hiện lệnh gọi API riêng mỗi giây.
 

Toàn quyền truy cập vào trade desk của Kraken với truy cập ưu tiên vào các dịch vụ Quản lý Tài khoản của Kraken.

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được toàn quyền truy cập vào Kraken OTC desk để sử dụng dịch vụ riêng cho các giao dịch lớn cũng như liên hệ với nhóm Quản lý tài khoản 24/7 thông qua email, điện thoại, hoặc tin nhắn/dịch vụ nhắn tin. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
 

 

 

Được ưu tiên đào tạo khi đăng ký
tài khoản doanh nghiệp với chúng tôi.

Được ưu tiên đào tạo khi đăng ký
tài khoản doanh nghiệp với chúng tôi.

Mở tài khoản doanh nghiệp và hoạt động nhanh chóng với dịch vụ "nhập môn" (onboarding) ưu tiên dành cho các tài khoản doanh nghiệp. Bắt đầu trò chuyện với đội ngũ onboarding ngay hôm nay để xác minh điều kiện của tài khoản tổ chức cho giao dịch với khối lượng cao hơn và mức phí thấp hơn trên nền tảng giao dịch Kraken.

Bắt đầu