Kraken

Tổ chức

Kraken được xây dựng cho các tổ chức
với nhiều quy mô và hình thái khác nhau

Institutional Cryptocurrency Trading

Giải pháp kinh doanh của bạn đối với tiền kỹ thuật số.

Với hạn mức API và nạp/rút khả dụng cao nhất, ưu tiên gia nhập và truy cập vào dịch vụ Quản lý Tài khoản Kraken, tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi là lựa chọn tuyệt vời dành cho:
 

  • Các ngân hàng Đầu tư, Nhà môi giới & FCMs
  • Các quỹ tương hỗ, Lương hưu và Bảo hiểm tự thân
  • Các công ty Bảo hiểm, Bảo hiểm nhân thọ và Các phương tiện Quản lý Tài sản khác
  • Các công ty Thương mại Độc quyền, Công ty Giao dịch với Tần suất cao, Công ty Giao dịch Thuật toán
  • Kinh doanh liên quan tới Tiền kỹ thuật số, ATM, Biên chế lương bằng Tiền kỹ thuật số, Dịch vụ Ví
Đăng ký ngay bây giờ

Nếu bạn muốn được hỗ trợ cá nhân hoá hoặc có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với nhóm quản lý tài khoản tại vipdesk@kraken.com

Nhận các tùy chọn nạp/rút hạn mức cao hơn cho tiền mặt và tiền điện tử.

Các tài khoản doanh nghiệp với Kraken được cung cấp các giới hạn nạp/rút cao hơn cho cả các tuỳ chọn nạp/rút tài sản kỹ thuật số và tiền mặt. Điều này bao gồm các giới hạn hàng ngày và hàng tháng tăng lên đáng kể đối với việc rút tiền tài sản kỹ thuật số, cũng như tăng giới hạn hàng ngày, hàng tháng và hàng năm đối với cả việc rút tiền và gửi tiền tiền mặt.
 

Kraken cung cấp các giới hạn tỷ lệ API cao nhất hiện có.

Là một khía cạnh cốt lõi của bất kỳ chiến lược thương mại nâng cao nào, tất cả khách hàng doanh nghiệp của Kraken sẽ nhận được các giới hạn tỷ lệ mở rộng đối với các lệnh gọi API riêng tư, cho phép thực hiện lệnh gọi API riêng tư mỗi giây.
 

Có toàn quyền truy cập vào quầy giao dịch của Kraken với quyền truy cập ưu tiên vào các dịch vụ Quản lý tài khoản của Kraken.

Các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi có toàn quyền truy cập vào Kraken OTC desk để có dịch vụ được cá nhân hóa đối với các giao dịch khối lượng lớn cũng như quyền truy cập 24/7 vào nhóm Quản lý Tài khoản chuyên dụng của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc dịch vụ văn bản/nhắn tin. Bạn sẽ có thể liên hệ với chúng tôi ở bất kỳ nơi nào thuận tiện nhất cho bạn.
 

 

 

Nhận ngay ưu tiên nhập môn khi bạn đăng ký
tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi.

Nhận ngay ưu tiên nhập môn khi bạn đăng ký
tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi.

Mở tài khoản doanh nghiệp và hoạt động nhanh chóng với dịch vụ "nhập môn" (onboarding) ưu tiên dành cho các tài khoản doanh nghiệp. Bắt đầu trò chuyện với đội ngũ onboarding ngay hôm nay để xác minh điều kiện của tài khoản tổ chức cho giao dịch với khối lượng cao hơn và mức phí thấp hơn trên nền tảng giao dịch Kraken.

Bắt đầu ngay