Kraken

Thiết đặt Cookie

Quyền riêng tư của bạn. Quyền kiểm soát của bạn.

Không có gì quan trọng hơn quyền riêng tư của bạn. Tìm hiểu cách Kraken sử dụng cookie và điều chỉnh cài đặt của bạn để kiểm soát dữ liệu bạn chia sẻ.

 

Quảng cáo

Đã kích hoạt

Kraken sử dụng cookie Quảng cáo để đặt quảng cáo mục tiêu của Kraken trên các trang web khác mà bạn truy cập và đo lường mức độ tương tác của bạn với những quảng cáo đó.

 

Tiếp thị & Phân tích

Đã kích hoạt

Cookie Tiếp thị & Phân tích giúp chúng tôi cải thiện trang web Kraken bằng cách cho phép chúng tôi phân tích cách khách hàng tương tác với các công cụ và dịch vụ của chúng tôi.

 

Chủ yếuCần thiết để hệ thống của chúng tôi hoạt động

Các cookie này là cần thiết để bạn duyệt trang web và sử dụng các tính năng như đăng nhập vào tài khoản của bạn, điều hướng qua lại giữa các trang mà không bị mất các hành động trước đó và ghi nhớ sở thích của bạn (ngôn ngữ, khu vực, v.v.) để tăng hiệu suất.