Kraken

Tôi hiểu rằng tôi có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Chính sách bảo mật

Khám phá, giao dịch và
bảo mật NFT của bạn

Thị trường NFT của Kraken sắp ra mắt.

Nhập địa chỉ email của bạn để có cơ hội dùng thử bản Beta.

Nhiều chuỗi. Một điểm đến. Không tính phí gas.

Zero blockchain fees

Không tính phí gas cho
các giao dịch trên Kraken NFT*

Rarity scores

Theo dõi điểm độ hiếm
của NFT của bạn

Trade with cash, crypto or debit/credit card

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử
trong tài khoản Kraken của bạn

Collect NFTs across multiple blockchains

Thu thập NFT trên
nhiều blockchain

Circle within a protective shell

Bảo vệ NFT của bạn bằng
giải pháp bảo mật hàng đầu trong ngành

Box with rings in it

Thưởng cho những người tạo NFT
bằng phần thưởng của họ sau mỗi lần bán lại

Hãy xem blog thông báo của chúng tôi để biết thêm chi tiết về từng tính năng này.

*Sẽ phát sinh phí gas khi chuyển NFT vào và ra khỏi nền tảng Kraken.