Kraken

chủ/Giá

Giá tiền điện tử

The global cryptocurrency market cap today is $973.07B, a +2.01% change from 24 hours ago.

Get cryptocurrency prices for 2,416 assets.

USD
#NamePriceLast 24 hoursChangeMarket Capsorted descending
119.497,20 $
+2,82%373,53 T $Trade
21.344,47 $
+2,82%163,44 T $Trade
31,00 $
+0,01%67,93 T $Trade
41,00 $
-0,01%49,55 T $Trade
5284,19 $
+5,15%46,13 T $Learn more
60,45 $
+3,33%22,29 T $Trade
71,00 $
-0,09%20,84 T $Learn more
80,44 $
+0,43%14,86 T $Trade
933,74 $
+4,79%11,96 T $Trade
100,061 $
+1,70%8,06 T $Trade
Crypto journey

Bắt đầu hành trình tiền điện tử của bạn

Kraken giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Đăng ký ngay hôm nay để mua và bán hơn 100 loại tiền điện tử

Bắt đầu hành trình tiền điện tử của bạn

Kraken giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Đăng ký ngay hôm nay để mua và bán hơn 100 loại tiền điện tử

Crypto journey