Kraken

Fee Schedule

Mababang fee na na abot sa 0%. Ang aming mga fee ay naka-base sa volume: mas maraming beses kang mag-trade, mas bumababa ang rate.

Industry Leading Fee sa lahat ng aming mga produkto

Alamin ang mga fee schedule para sa aming mga fee sa Trading, Stablecoin, Dark Pool, at Margin Trading. Ang aming mga fee schedule ay nakabase sa volume: kung malaki ang iyong kabuuang trade volume sa iyong account, mas mababa ang fee sa iyong mga susunod na trade.

Mga dapat isaalang-alang patungkol sa Kraken Pro fee:

  • Ang fee ay sinisingil kada trade.
  • Ang fee ay kinakalkula bilang porsyente ng volume ng quote currency sa trade (bilang default). May mga ilang pares na maaaring makalkula ang fee ayon sa base currency ng trade, na maaaring tukuyin habang nag-o-order gamit ang opsyon na Fee Currency.
  • Ang fee voilume level ay sinusukat gamit ang katumbas na market value ng "Fee Volume Currency" sa oras ng trade. Tandaan na ang currency na ito ay maaring maiba sa base o quote currency ng trading pair.
  • Ang mga level ng volume ng user fee ay sinusukat at naangkop lamang para sa mga palitan na nagaganap sa huling 30 araw.
  • Ang mga tier ng diskwento ay sinusuri pagkatapos ng bawat palitan, kaya makakakuha ka ng iyong mga diskwento kapag kinita mo na ito.
  • Ginawang abot-kaya ang aming volume-based na mga diskwento upang ang lahat ng mga investor ay magantimpalaan sa kanilang pakikipagpalitan.
  • Kung ikaw ay hindi madalas makipagpalitan ngunit malaki ang volume na iyong pinipalit, isaalang-alang ang aming OTC service para sa sulit at personal na experience.

Mababang fee para sa mga maker at taker

Halos lahat ng aming mga cryptocurrency pair ay sinusunod ang parehong fee schedule, na nagbibigay-insentibo sa mga market maker para pataasin ang liquidity - nangangahulugan ito na mas madali para sa iyo na ma-execute ang mga trade sa presyong gusto mo.

Mayroon din kami ng dark pool trading para sa lahat ng aming ether/fiat at bitcoin/fiat na currency pairs. Ang mga investor na nagnanais na maliit lamang ang epekto sa market ng kanilang mga trade ay hinihikayat na gawin ang mga ito gamit ang serbisyong ito.