Kraken

Mga Pagpipilian sa Pagpopondo

Ang Pinakamalawak na Hanay

ng mga Pagpipilian sa Pagpopondo sa Crypto

Makikita ng parehong mga baguhan at mga sanay nang trader na ang aming fiat currency funding ay seamless at pinapahintulutan kang mag-trade sa loob lamang ng 24 oras mula nang magdeposito. 

Maaari kayong magdeposito ng US Dollars (USD), Euros (EUR), at Canadian Dollars (CAD) sa mababang halaga. Ang pagdeposito ng CAD at EUR SEPA (Single Euro Payments Area) ay libre.

Tinatanggap na legal tender ng pamahalaan
(ie. USD, EUR, CAD, etc)

Pondohan ang Iyong Account ng mga Traditional Currency

Both new and experienced traders will find that our fiat currency funding options make for a seamless experience that will have you trading in as little as 24 hours from the time of your deposit. 

We offer fiat currency funding with US Dollars (USD), Euros (EUR), and Canadian Dollars (CAD), all with minimal fees. Depositing funds with CAD and EUR SEPA is free.

Ang Single Euro Payments Area (SEPA) ay
isang payment-integration na inisyatibo ng European Union
upang pagaanin ang mga bank transfer
ng euro.

DomesticInternationalProcessing Time
Fedwire
SWIFT
Etana Custody
Silvergate Exchange Network (SEN)
Wire Transfer
Etana Custody
Silvergate Exchange Network (SEN)
1-5 business days
DomesticInternationalProcessing Time
SEPA bank transfer
Etana Custody
Wire transfer
Etana Custody
1-5 business days
DomesticInternationalProcessing Time
Wire transfer
In-person
Etana Custody
Wire transfer
Etana Custody
POSconnect Interfin Transfer
1-5 business days
DomesticInternationalProcessing Time
-Etana Custody1-5 business days
DomesticInternationalProcessing Time
Etana Custody
FPS, CHAPS, and BACS
Etana Custody
FPS, CHAPS, and BACS
1-5 business days
Domestic InternationalProcessing Time
SIC - Bank FrickSWIFT - Bank Frick1-5 business days
Domestic InternationalProcessing Time
PayID
Osko
Bank Transfer
NAInstant
Instant
1-2 Business days

Pondohan ang Iyong Account ng mga Coin

Nagbibigay din kami ng isang pinalawak na mga pagpipiliang pamamaraan sa pagpopondo para sa aming mga kliyente sa corporate level, tulad ng USD international wire transfer.

Tingnan ang lahat ng mga available na coin

Sa pamamagitan ng mabilis at madaling proseso ng pagberipika, pinapadali ni Kraken ang pagdedeposito ng iyong crypto upang mas maituon mo ang iyong pansin sa market.

Corporate Funding Options

Bukod sa pagbibigay ng pinakamahusay na seguridad sa industriyang ito, binibigyang-kalayaan  ka rin naming makapag-trade nasaan ka man sa mundo na may kaunting limitasyonka sa pamamagitan ng aming malawak na pagpipilian ng crypto at fiat funding.

Kung handa ka nang magsimula, gumawa ka na ng iyong Kraken account upang masimulan ang pagte-trade sa loob lamang ng ilang minuto.

 

 

Mag-trade ng Fiat kapalit ang Crypto Kahit Saan, Mabilis at Ligtas

On top of offering the best security in the industry, our wide selection of crypto and fiat currency funding options allow you the freedom to trade from anywhere in the world with few limitations.

If you’re ready to get started, go ahead and create a Kraken account to begin trading in as little as a matter of minutes.