Kraken

Ano ang SushiSwap? (SUSHI)

Ang Beginner's Guide


SushiSwap is a software running on Ethereum that seeks to incentivize a network of users to operate a platform where users can buy and sell crypto assets

Similar to platforms like Uniswap and Balancer, SushiSwap uses a collection of liquidity pools to achieve this goal. Users first lock up assets into smart contracts, and traders then buy and sell cryptocurrencies from those pools, swapping out one token for another. 

One of a growing number of decentralized finance (DeFi) platforms, SushiSwap allows users to trade cryptocurrencies without the need for a central operator administrator. 

This means that decisions relating to the SushiSwap software are made by holders of its native cryptocurrency, SUSHI. Anyone holding a balance of the asset can propose changes to how it operates, and can vote on submitted proposals by other users. 

What is sushiswap sushi


Who created SushiSwap?

Tandaan: Ang Sushiswap ay sumasailalim sa isang soft rebranding sa pagbibigay ng pangalan na 'Sushi.'

 

Ang SushiSwap ay nilikha noong 2020 ng isang pseudonymous na indibidwal o grupo na tinatawag na Chef Nomi, kasama ng mga co-founder ng sushiswap at 0xMaki.

Kinopya ng founding team ang open-source code gamit ng Uniswap sa pag-likha ng foundation para sa SushiSwap. 

Pagkatapos nito ay nakakaakit ng mga user ang SushiSwap sa pamamagitan ng maaasahang mga SUSHI token reward kung i-locked up nila ang mga fund sa isang special pool sa Uniswap. Kapag ang code para sa Sushiswap ay handa na, ang mga fund sa pool ay inilipat sa SushiSwap. 

Bago ilipat ang mga pondo sa SushiSwap, gayunman, ang Chef Nomi ay ginulat ang mga user sa pamamagitan ng pag-alis ng $13 milyon sa pondo mula sa pool. 

Sa gitna ng takot na ang Chef Nomi ay nag-abscond sa mga fund na ito, ang pseudonymous founder ay nagbigay ng control sa SushiSwap kay Sam Bankman-Fried, ang head ng mga cryptocurrency derivative trading firm na tinatawag na Almeda Research.

Makalipas ang ilang araw, ang Chef Nomiay nagbalik ng mga liquidated fund sa pool at humingi ng paumanhin sa mga user. Ang mga nakalock na pondo pagkatapos ay inilipat tulad ng nkaplano, kasama si Bankman-Fried na nangangasiwa ng proseso.  

Paano gumagana ang SushiSwap?


SushiSwap’s core function is to mirror a traditional exchange by facilitating the buying and selling of different crypto assets between users. 

Rather than being supported by one central entity, tokens traded on SushiSwap are maintained by smart contracts, and users lock crypto on the software that can then be accessed by traders. 

Of note, those who trade against locked assets pay a fee that is then distributed to all liquidity providers proportionally, based on their contribution to the pool.

SushiSwap Farms

Liquidity providers contribute to SushiSwap pools by connecting their Ethereum wallet to the SushiSwap farming software and locking two assets into a smart contract. For example, SushiSwap’s USDT/ETH liquidity pool consists of equal values of USDT and ETH deposits. 

Buyers can then swap tokens within the pool based on the protocol’s rules. Smart contracts running SushiSwap take the amount of tokens from the buyer and send an equivalent amount of tokens back, keeping the total pool price constant.

In exchange for maintaining liquidity in these pools, providers are then rewarded with protocol fees, along with a portion of the 100 newly minted SUSHI daily. 

Providers can reclaim their funds whenever they wish, along with their “harvest”, which is the cryptocurrency earned from farming. 

Users wishing to earn more cryptocurrency after harvesting their SUSHI can make use of the SushiBar, an application that allows them to stake their SUSHI to earn the xSUSHI token, which is composed of SUSHI tokens bought on the open market with a portion of all the fees generated on the exchange.


Why does SUSHI have value?

SushiSwap’s cryptocurrency, SUSHI, plays a key role in maintaining and operating its network. 

Users who hold SUSHI can help govern the protocol by voting on proposals that might improve its ecosystem, and anyone can submit a proposal for SushiSwap users to vote on. 

It’s important to note that proposals and votes on SushiSwap currently are non-binding, meaning that elected individuals must manually sign-off on the proposals that pass before they are implemented on the protocol.

Eventually, SushiSwap users plan to move governance into a decentralized autonomous organization, or a DAO, where voting will be binding and decisions will be automatically executed by its software. 

Lastly, users who hold SUSHI can earn a portion of the fees generated on the network by staking them in the xSUSHI pool. 


Why Should I Use SUSHI?

Maaaring makita ng mga trader na nakakaakit ang SushiSwap batay sa abilidad na makapagbigay ng access sa mas bago at less liquid na mga cryptocurrency na hindi available sa mga mas tradisyonal na exchange. 

Maari ring hilingin ng mga investor na idagdag ang SUSHI sa kanilang mga portfolio kung maniwala man sila na ang mga decentralized exchange ay magpatuloy na maghikayat ng mga user na gustong makinabang sa isang trading environment na hindi kinakailangang ipagkatiwala ang kanilang mga pondo sa isang third-party. 

Panghuli, maaari ring maging interesado sa SUSHI ang mga investor na naghahanap ng access sa mga mas malawakang hanay ng proyektong gawa sa Ethereum blockchain. 

Simulan ang pagbili ng SUSHI


Ngayon ay handa ka nang gawin ang susunod na hakbang at bumili ng ilang SUSHI!